LagLivLab

Teknologi- og forskningsverksted innen livsvitenskap for realfag- og medisinstudenter.

Vil du bli med? Send epost til laglivlab@fys.uio.no

Do you want to join? Send an email to laglivlab@fys.uio.no

See the LagLivLab event at Realfagsbiblioteket on youtube

Bildet kan inneholde: deling, tegnefilm, gest, lykkelig, smil.

LagLivLab er et verksted med avansert utstyr for å bygge lab-brikker - "lab-on-a-chip" - og et laboratorium for å studere cellebiologi på disse brikkene med integrerte elektroniske og optiske målsystemer. LagLivLab er også et støtteapparat, veiledning og selvorganiserte prosjekter.

Tverrfaglig innovasjon

Nysgjerrighet, undring, lek og skapertrang er sterke drivkrefter for læring, innovasjon og forskning. Jo mer vi kan tilrettelegge for å utnytte disse drivkreftene hos studentene våre, dess mer vellykket vil UiO være. I krysningen mellom fagfelt er det ofte kortere vei til forskningsfronten og til nyskapende produkter og prosesser enn i de etablerte fagdisiplinene.

Universitetet i Oslo har «Forskningsnær utdanning med høy kvalitet» som et sentralt punkt i sin strategiske plan fram mot 2025. Vi ønsker at studenter som er motiverte for dette, kan initiere og delta i forskningsprosjekter hvor de samarbeider både med andre studenter og med erfarne forskere.

Dette arbeidet vil ikke inngå direkte i noe studieløp og vil ikke gi studiepoeng, men det vil gi den enkelte student en unik mulighet til å få innsikt og erfaring fra forskning og innovasjon tidlig i karrieren. Det vil også gi dem verdifull erfaring med tverrfaglig prosjektarbeid og det å forklare og presentere sitt arbeid for personer med annen fagbakgrunn. Dette vil gi dem et godt utgangspunkt for karrierer som gründere og innen forskning, industri og utdanning. En del studier har prosjektfag (f.eks. FYS2810, KJM3010/3020, MED5090/5095) som kan utføres på LagLivLab.

LagLivLab er inspirert av skaperverksteder (makerspace) der mennesker med ideer og skapertrang kan få tilgang til utstyr for å lage det de ønsker. Vi vil kreve mer kontroll med skaperprosjektene på LagLivLab fordi eksperimenter med levende celler krever andre etiske betraktninger og fordi celledyrking og utstyret på LagLivLab krever mer opplæring enn utstyret på et vanlig skaperverksted. LagLivLab er åpent for alle studenter på UiO, men vi har begrenset kapasitet og må kanskje si nei til noen.

Hvordan vi ser for oss et skaperprosjekt

Samarbeid

Verkstedet bygger på tidligere samarbeid mellom forskere ved Fysisk institutt og Senter for biohybridteknologi ved Det medisinske fakultet; blant annet gjennom to konvergensmiljøer: CHIP og ABINO. Også forskere fra Institutt for biovitenskap er involvert i LagLivLab.

Utlysning

Vil du delta?

Kontakt

Send epost til LagLivLab eller kontakt en av oss direkte.

Organisering

Studentstyre:

Nigar, Anniken, Håkon, og Håvard: laglivlab@fys.uio.no

Initiativtakere/Ledelse:

Dag (dagkd@fys.uio.no), Ørjan (o.m.martinsen@fys.uio.no), Stefan (s.j.k.krauss@medisin.uio.no)

Publisert 27. okt. 2020 12:19 - Sist endret 28. okt. 2021 09:09