Aktuelle saker

Publisert 27. aug. 2017 16:50

Sommeren 2017 har ReleKvant-prosjektet vært presentert både på Science on Stage i Ungarn, på Fysikermøtet i Tromsø, på Girep-konferansen om fysikkutdanning i Dublin, og på ESERA-konferansen om naturfagdidaktikk-forskning samme sted. De to sistnevnte konferansene bød på gode gjensyn med våre samarbeidsopartnere fra Australia. Her er en artikkel fra Girep-konferansen om samarbeidet om "Einsteinian physics".

Publisert 5. jan. 2017 11:35

I månedsskiftet november-desember 2016 var åtte av ReleKvant-deltakerne (inkludert to lektorstudenter og en fysikklektor) på ekskursjon til Gravity Disvovery Centre og en forskninggruppe fra University of Western Australia utenfor Perth, Australia. Anledningen var et internasjonalt seminar arrangert i samarbeid mellom ReleKvant og prosjektet "Einstein first", og tittelen var "Teaching and Learning Einsteinian physics in the Era of Gravitational Astronomy". Se programmet her, og les mer om turen her!

På seminaret deltok også en kjenning av ReleKvant, Martin Hendry fra Glasgow University, og dessuten fysikere og didaktikere fra bl.a. Tyskland og Sør-Korea med interesse for hvordan Einsteins arbeid presenteres i skolen. Mange av deltakerne var opptatt av at særlig den generelle relativitetsteorien må få en større plass i skolen - også på lavere klassetrinn (se f.eks. denne artikkelen som ble skrevet i løpet av seminaret).

Publisert 5. jan. 2017 11:14

Vi arrangerer et todagers framdriftsseminar 2.- 3. februar 2017 på Voksenåsen. Da skal vi se spesielt på hvordan vi vurderer elevkompetanse innen kvantefysikk og relativitetsteori, og vi får besøk av Jens Dolin og Jesper Bruun fra Københavns universitet. Vi skal også se på den nye versjonen av Viten-programmet "Generell relativitetsteori", som skal prøves ut våren 2017, og vi skal planlegge vårens datainnsamling i klasserom.

Publisert 27. okt. 2015 09:29

Vi arrangerer et todagers framdriftsseminar 26. - 27. november 2015 på Voksenåsen. Da presenterer vi to nye PhD-prosjekter innen ReleKvant og ReleKvant Kompetanse, og vi diskuterer nye undervisningsmoduler samt lærerveiledning.

Publisert 23. mars 2015 14:58

Nyhet, mars 2015: ReleKvant er tildelt nærmere 5 millioner kr i støtte fra Norges forskningsråd, FINNUT-programmet, fra 1/8 2015 - 31/7 2018. Dette representerer en utvidelse av prosjektet til å se på kompetanseutviklingen ikke bare hos elevene som får undervisning i fysikk, men også hos alle de andre aktørene i prosjektet: "ReleKvant Kompetanse" skal utvikle lektorstudentenes kompetanse på fagdidaktisk forskning og utvikling (både forskningsassistentene fra lavere grad, og masterstudentene våre). Dessuten skal vi utvikle kompetansen og erfaringen både hos deltakende fysikklærere og hos forskere, slik at vi blir enda bedre på klasseromsnære forsknings- og utviklingsprosjekter. En stipendiat vil bli tilsatt på prosjektet fra august 2015.

Publisert 3. feb. 2015 21:18

Vi arrangerer et endags framdriftsseminar 24. februar 2015 på Blindern. Da ønsker vi nye medlemmer fra Blindern vgs velkommen i gruppa, presenterer lektorstudentene som deltar som forskningsassistenter i prosjektet (finansiert av Olav Thon-stiftelsen!), presenterer framdriften til de tre masterstudentene, planlegger datainnsamling på skolene, og ikke minst presenterer vi nye og oppdaterte ReleKvant-ressurser.

Publisert 15. jan. 2015 10:26

15. januar 2015 kom den gledelige meldingen at ReleKvant-prosjektet er tildelt midler fra Olav Thon-stiftelsen for å involvere UiOs lektorstudenter i realfag i studentaktiv forskning. Dette vil gi lektorstudentene ekstra klasseroms-erfaring samt erfaring med å samle inn og analysere forskningsdata knyttet til undervisning og læring.

Publisert 28. okt. 2014 11:37

ReleKvants siste framdriftsseminar i 2014 finner sted på Voksenåsen fra 6. - 7. november, denne gang med nye deltakere fra to av samarbeidsskolene, med fire nye masterstudenter tilknyttet prosjektet, med prof. em. Øyvind Grøn som ny deltaker og med professor Martin Hendry fra University of Glasgow som gjest.

Publisert 7. mars 2014 11:33

Vi hadde et framdriftsseminar fra 12. - 13. februar 2014 på Voksenåsen, der alle 12 prosjektdeltakere kom sammen for å diskutere innhold i modulene, aspekter ved læring og undervisning i kvantefysikk, samt planlegge utprøving og datainnsamling i klasserom våren 2014.