Vervbeskrivelse: Arrangementssjef

 • Er sjef for Arrangementskomiteen

 • Setter opp semesterplan sammen med arrangementskomiteen

 • Sørger for at Arrangementskomiteen utfører sine oppgaver

Komitébeskrivelse: Arrangementskomiteen

 • En sjef (Arrangementssjefen) og minimum en hjelper

 • Fikser alle faglig sosiale arrangement utenom hyttetur
  - Spillkveld (må initiere samarbeid med Fysikkforeningen, minimum en gang per semester)
  - Annet faglig sosialt event (hvis det kommer gode ideer)
  - Regneverksted (minimum en gang per semester)
  - Allmøte (en gang per semester)

 • Setter dato, bestiller mat, rom og eventuelt det som trengs av materiell til eventet og sier ifra til PR-sjefen om å spre informasjonen

 • Sørger for at FFU bidrar til Grønn sone (samarbeid mellom RF, MFU, FFU, MNSU og Realfagsbiblioteket)

Publisert 1. aug. 2016 21:10 - Sist endret 1. aug. 2016 22:27