Eksterne utvalg og komiteer Høst 2019

Representanter for Instituttstyret og Programrådene blir valgt på Fysisk fagutvalgs allmøte på våren eller høsten.

Representanter for SUFU, LAMU, TU og LU blir valgt på konstituerende møte etter allmøte til Fysisk fagutvalg på våren eller høsten. 

Ny i styret? Fortvil ikke, UiO tilbyr styreopplæring. Nyoppnevnte medlemmer til fakultets- og instituttstyrer kan ha behov for opplæring for å sikre en god start på styrearbeidet. Kurset er rettet mot studentmedlemmer og midlertidig tilsatte styremedlemmer (styremedlemmer med kortere funksjonstid). Kurset tilbys som regel to ganger i året.

Representanter til UU, LAMU, TU og LU blir valgt på konstituerende møte:

Utvalg Hovedrepresentant Vara
UU (Utdanningsutvalget)

Hedvig Borgen

Håkon Olav Torvik

Oliwia Malinowska

Fredrik Leiros Nilsen

LAMU (Lokalt arbeidsmiljøutvalg) Johan Emil Linnestad Larsson Svein-Magnus Lommerud
TU (Tilsettingsutvalget) Jan Malamant Even Tobias Eriksen
LU (Likestillingsutvalget) Svein-Magnus Lommerud Håkon Olav Torvik
     

Representanter til Instituttstyret og Programrådene blir valgt på allmøte:

Utvalg Hovedrepresentant Vara
Instituttstyret til Fysisk institutt

Håkon Olav Torvik

Eline Prytz Andersen

Jan Malamant

Cecilie Glittum

Programråd for Hovedrepresentant Vara
Fysikk og Astronomi (FA) Cecilie Glittum Ivar Haugerud
Fysikk Master Ylva Knausgård Hommedal Cecilie Glittum
Elektronikk, informatikk og teknologi (ELITE) Sindre Nordli Hassan Sadiq
Computational Science

-

-

 

Publisert 23. feb. 2016 19:08 - Sist endret 29. sep. 2019 16:29