print logo

Instituttstyret ved Fysisk institutt

Instituttstyret er instituttets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Det sittende styret er valgt for perioden 2013 - 2016.

Medlemmer

Instituttleder: Jøran Moen
Stedfortreder for instituttleder: Eli O. Hole
Vitenskapelig ansatte: Alex Read, Susanne Viefers
Varamedlemmer: Anders Malthe-Sørenssen, Sunniva Siem
Midlertidig vitenskapelig ansatte: Anja Røyne
Varamedlem: Klaus Magnus H. Johansen
Teknisk/adminstrativt ansatte: Christine U. Sundtveten, Roar Danielsen (i permisjon)
Varamedlem: Jan Chr. Müller, Katrine Langvad
Studenter (velges for ett år): Anne-Marthe Hovda, Kristian Tuv
Varamedlemmer: Einar Knudsen, Ina Kristine Berentsen Kullmann

Rolle

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet. Instituttleder er leder i styret og forbereder i samarbeid med Administrativ leder sakene som behandles. Administrativ leder er sekretær, men ikke styremedlem.

Styrets virksomhet er regulert i instituttets administrasjonsreglement.

Styret behandler bla. saker innenfor flg. områder

  • Budsjett
  • Overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, nedfelt i langtidsplaner, som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer for instituttet
  • Godkjenning av regnskap og årsrapport er et av styrets instrumenter for å følge opp virksomheten.
  • Innstillinger i faste, vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet.

Sakskart og protokoller for Styret

 

 

Publisert 6. des. 2010 16:38 - Sist endret 18. sep. 2014 14:53