Medlemmer høst 2020

Medlemmer av Fysisk fagutvalg blir valgt på allmøte på våren eller høsten. Utvalgene Fysisk fagutvalg sitter i blir valgt av interne medlemmer i Fysisk fagutvalg. Representantene velges på konstituerende møte (det første møtet etter allmøtet) på våren eller høsten. Der blir også de interne komiteene valgt. 

Sekretær og alle enkeltpersonverv må være med i en komité (unntatt: Leder og Nestleder).

Bildet kan inneholde: sosial gruppe.

Hovedstyret

Verv Navn
Leder Johan Emil Linnestad Larsson
Nestleder (+ andrevara sekretær) Johannes Heines
Sekretær Asbjørn Samuelsen Nygaard


Øvrige medlemmer

Verv Navn
Arrangementssjef Elise Malmer Martinsen
Bokskapsjef Carl Martin Fevang
Emneevalueringssjef Camilla Truong
Hyttetursjef Anton Andreas Brekke
IT-sjef (+ førstevara sekretær) Iver Iscariot Søbakk
Lesesalsmajor (+ andrevara sekretær) Even Tobias Eriksen
PR: Fysiske medier Ole Petter Maugsten
PR: Sosiale medier Sander Svartbekk
Vaffelsjef Ole Petter Maugsten
MNSU-representant Oliwia Malinowska
Integreringsminister Håkon Olav Torvik

Styremedlemmer

Andrea Jensen Marthinussen

Eksterne utvalg og komiteer

Interne komiteer

Emneord: Fysikk, fagutvalg
Publisert 23. feb. 2016 19:08 - Sist endret 11. okt. 2020 01:12