Vervbeskrivelse: Leder

 • Kaller inn til og holder FFU-møter minst annenhver uke

 • Kaller inn til allmøte i begynnelsen av hvert semester

 • Kaller inn til møte med Fysisk institutt ved behov

 • Deltar på FULF-møter hos MNSU (FULF = Fagutvalglederforum)

 • Har ansvar for FFUs e-post/post

 • Sørger for at aktivitetsnivået i FFU holdes oppe

 • Har ansvar for at forespørsler til FFU besvares

 • Har ansvar for endringer i Brønnøysundregisteret og SiO Foreninger

 • Opprettholder den interne facebook-gruppen og passer på at nye medlemmer legges til

 • Skriver attester til medlemmer som ønsker attest

 • Sender oppdatert medlemsliste for interne og eksterne verv til studieinfo etter hvert allmøte eller ved endringer i løpet av semesteret

 • Sender oppdatert medlemsliste til avdelingsingeniør ved korttilgangbehov

 • Modererer e-postlisten sammen med nestleder, bestemmer hvilken e-post som blir sendt ut til medlemmene (fungerer som spam-filter)
Publisert 1. aug. 2016 20:58 - Sist endret 28. aug. 2016 16:24