Vervbeskrivelse: Bokskapsjef

 • Har hovedansvaret for administreringen av bokskapene i 4. etg i Fysikkbygningen
  - Organiserer leie av bokskap
  - Henger opp lapper med informasjon om bokskapreservasjon
  - Svarer på e-post angående bokskapreservasjon og fører dette inn i bokskapsdokumentet
  - Henger opp lapper med informasjon om når skapene skal klippes
  - Klipper alle låste skap når det er behov for det
  - Arkiverer innholdet i klipte skap og holder oversikt for henting
  - Overleverer innholdet i skapene tilbake til dem som ønsker å hente det

Publisert 1. aug. 2016 21:21 - Sist endret 1. aug. 2016 23:50