Vervbeskrivelse: Nestleder

 • Utfører leders oppgaver når leder ikke er til stede

 • Avlaster leder ved behov

 • Håndterer økonomien i FFU

 • Søker om pengestøtte fra instituttet når det er behov, og støtte til honorarpenger

 • Setter opp budsjett og regnskap
  - Sørger for at budsjettet blir holdt, og varsler FFU om dette ikke skjer

 • Fører semesterregnskap og fremlegger dette for FFU på allmøte

 • Har ansvar for bankkort, nettbank og kontakt med banken

 • Har ansvar for kontantkassen

 • Hjelper til med utlegg i forbindelse med handling til arrangementer

 • Arkiverer kvitteringer/bilag, og tilbakebetale penger som er lagt ut

 • Skriver økonomiske søknader

 • Modererer e-postlisten sammen med leder, bestemmer hvilken e-post som blir sendt ut til medlemmene (fungerer som spam-filter)

 • Har kompetanse til å utføre oppgavene ovenfor, og hvis dette ikke er tilstede bør kurs i regnskap for små foreninger tas. Nestleder er ansvarlig for å skaffe seg denne kompetansen.
Publisert 1. aug. 2016 21:02 - Sist endret 28. aug. 2016 16:31