Vervbeskrivelse: Emneevalueringssjef

  • Får en liste med emner som skal evalueres enten fra studieadministrasjonen eller FFU-leder

  • Skal fordele emnene FFU skal evaluere og passe på at det blir gjennomført
Publisert 1. aug. 2016 21:28 - Sist endret 1. aug. 2016 21:28