Vervbeskrivelse: RealKarriere-representant

  • Må være med i komiteén til RealKarriere

  • Må delta på møtene til både FFU og RealKarriere

  • Informerer FFU om RealKarrieres virksomhet
  • Er med å planlegger og arrangerer karrieredag med store bedrifter som er relevante for MatNat

  • Har muligheter for kontakt med fremtidige arbeidsgivere “på innsiden”

  • Trenger ikke noe stort verv internt i FFU
Publisert 1. aug. 2016 21:45 - Sist endret 12. mai 2020 15:21