Vervbeskrivelser: Hyttetursjef

 • Er sjef for Hytteturkomiteen

 • Sørger for at Hytteturkomiteen utfører sine oppgaver

Komitébeskrivelse: Hytteturkomiteen

 • En sjef (Hyttetursjefen) og minimum en hjelper

 • Fikser alt i forbindelse med hyttetur (en gang per semester; spinntur for FYS-MEK1110 på våren og felttur i FYS1120 på høsten)

 • Engasjerer ekstra hjelp fra andre FFU-ere der det trengs (spesielt på hytteturen)

 • Setter dato, bestiller hytte og sier ifra til PR- og rekrutteringssjef om å spre informasjonen

 • Tar imot påmelding (lager nettskjema)

 • Tar imot kontant betaling for hyttetur og gir pengene til nestleder

 • Sørger for at informasjon om hytteturen blir lagt ut på emnesiden til faget

 • Skaffer foredragsholder og gruppelærere

 • Kjøper inn og lager mat
Publisert 1. aug. 2016 21:25 - Sist endret 1. aug. 2016 22:54