Avfallsprosedyrer

  • Normalavfall (avfall som ikke kan skade miljøet eller de som håndterer avfallet) samles i vanlige ”papirkurver” som tømmes av rengjøringspersonalet. Unngå skarpe gjenstander som kan skade personalet.
  • Papiravfall samles i esker for returpapir på kontorene. Eskene må tømmes av den ansatte i papircontainere som settes ut ukentlig.
  • Ildsfarlig papiravfall. Tørkepapir og lignende som kan selvantenne må ufarliggjøres før det kastes. Avfallsdunker for brannfarlig avfall (røde metalldunker som brukerne selv må tømme) kan skaffes.
  • Glassavfall samles og bringes til spesiell container i Kjemigården. NB! Kjemikalieflasker må være helt tomme og rengjort før de kastes.
  • Kjemikalier, løsemiddelrester, mv. Forsvarlig pakket og korrekt merket bringes de til Kjemigården. Løsemidler tømmes i kummer der. Ta kontakt med HMS-koordinator eller Kjemisk institutt (nøkler til kummene).
  • Sprøytespisser has i spesielle dispenserbokser eller tomme kjemikaliekrukker. Boksene (krukkene) lukkes godt og plasseres i eske for "sykehusavfall" (står ved kjemikaliekummene i buret i Kjemigården). Henvend deg til HMS-koordinator eller Kjemisk institutt.
  • NB! Det er strengt forbudt å kvitte seg med kjemikalierester ved å sette dem på ”lure” steder uten å si fra til noen ansvarlige personer.
Publisert 3. mars 2011 14:04