Viktige telefonnummer

Nødtelefon, Vakt-og alarmsentralen

56666

Vakt- og alarmsentralen, vanlige meldinger

55007

Legevakt/ambulanse: (bylinje)

113

Brannvesen (bylinje)

110

Politi (bylinje)

112

Ullevål sykehus
 
22 11 80 80
 
Helsetjenesten, øyeblikkelig hjelp
 
53174
 
Giftinformasjonssentralen
 
22 59 13 00
 
HMS-koordinator, Fysisk institutt
 
56424
 
Driftskontoret, Nedre Blindern
 
57293
 
Ekspedisjonen, Fysisk institutt
 
56428
 
Taxi, også for syketransport
 
02323 

 

Publisert 3. mars 2011 13:24 - Sist endret 29. okt. 2018 12:23