Innkalling til møte i programrådet for FAM

 

FYSISK INSTITUTT
   
 
   
   
MANDAG 21.NOVEMBER 2011 KL. 12.15 PÅ ROM V139
   

FAM 02/11

Innkalling
a) Innkalling
  Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes enstemmig
   
FAM 03/11

Orienteringssaker

1)

Valg av ny leder av programrådet (FAM 01/11)

2) Vikar for programrådsleder, høsten 2012
3)

Semesterstart 2011:  Informasjon om studentopptak,

semesterstartuke og faglige orienteringer for studentene.

   
FAM 04/11 Faglig og sosial tilhørighet i første semester
 

Hvordan kan vi sørge for tilstrekkelig faglig og sosial

tilhørighet i første semester?

   
FAM 05/11 MEK1100
 

Fungerer MEK1100 tilfredsstillende, eller bør det vurderes

om det skal skiftes ut med et metodekurs som også gir

en bredere metodisk introduksjon?

   
   
   
  EVENTUELT
   
   
   
 

Merk at personsensitive opplysninger er taushetsbelagte, og bare

diskuteres av medlemmene som har mottatt opplysningene.

Dette gjelder både opplysninger forelagt i forkant, under og etter møtet.

Personsensitive papirer skal makuleres etter møtet.

   
   
   
   
   

Anders Malthe-Sørenssen                                                     

Programrådsleder                                                                     

 

                                                                     Katrine Langvad

                                                                     Programkoordinator

                                                                                        
Publisert 16. jan. 2018 12:19 - Sist endret 16. jan. 2018 12:19