Referat fra programrådsmøte 21.november 2011

   
   
Referat fra programrådsmøte i Fsikk, astronomi og meteorologi 21.november 2011   kl 12.15 på rom V139                              
   
Til stede: Malthe-Sørenssen, Vistnes, Lilje, Berntsen, Fadnes Kvaale, Langvad
   
Varighet: 12.15-13.45
   
   
FAM 02/11

Innkalling

  Vedtak: Innkallingen ble godkjent                                                                                                                          
   
FAM 03/11 Orienteringssaker
   
1) Valg av ny leder av programrådet (FAM 01/11).
  Anders Malthe-Sørenssen er valgt som ny leder av programrådet. Det ble informert om hvor i prosessen den offisielle oppnevningen fra fakultetet er.
   
2) Vikar for programrådsleder, høsten 2012 og våren 2013
  Programrådet må allerede nå begynne å tenke på hvem som skal være vikar for programrådsleder når han har forskningsfri. Det er viktig at vikaren er på plass allerede fra semesterstart 2012.
   
3) Semesterstart 2011: Det ble informert om studentopptak, semesterstartuke og faglige orienteringer for studentene.
   
  Det var 89 nye studenter som startet på FAM, høsten 2011. Årets semesterstartuke for nye studenter fungerte bra. Foruten forkurset i informatikk og et par pop.vit. foredrag bestod denne uken stort sett av sosiale tiltak.
  -Til neste år bør det å ogs være faddere fra astronomi og geo.
  -Art-Inge kan gjerne ha kurs i studieteknikk igjen
  -Programrådet tror det er bra at studentene ikke "bombarderes" av  annen informasjon, slik som informasjon om studieretningene, denne uken.
  -Programrådet ønsker derfor at det skal arrangeres et informasjonsmøte for hver av studieretningene, i programmets andre semester (februar). Møtene skal holdes på de respektive vertsinstituttene. Første gang, våren 2012.
   
4) (ekstra) Endring av programmenes forankring og ansvarsfordeling.
 

Det er nå vedtatt av fakultetsstyret at programmene ikke lenger skal ligge inn under fakultetet, men instituttene. Programrådsleder rapporterer direkte til undervisningsleder. Programrådsleder skal være medlem av undervisningsutvalget (SUFU). For tverrfaglige program har programrådsleder (evt. en annen fra programrådet) møterett i undervisningsutvalgene ved de instituttene som er involvert i programmet.

   
FAM 04/11 Faglig og sosial tilhørighet i første semester.
   
  Det ble diskutert problemet med at studentene ikke "møter" fysikk i det første semesteret av studiet. Dette er et problem med tanke på at FAM kan "miste" studenter til bl.a. IFI.
  Programrådet kom frem til flere gode tiltak som kan iverksettes for å gi studentene noe fysikk i løpet av det første semesteret, og som kan minske frafallet fra programmet:
  -faglig, sosial helgesamling
  -tillegsprosjekt (ala FYS2280)
  -forelesningsserie
  -gjesteforelesere (ala FYS1000)
   
  Det ble også diskutert om det er mulig/lurt å sette inn et reint fysikk-emne i første semestert, på bekostning av ett av de tre nåværende emnene (INF1100, MAT-INF1100, MAT1100).
  Programrådet er enig i at det ikke er lurt å gjøre.
   
  Vedtak: Det skal undersøkes muligheten for å ha en faglig, sosial helgetur i løpet av de to første ukene av semesteret. Lilje sjekker om Harestua er ledig. Vistnes skal tenke på en mulig optikk-oppgave som studentene kan drive med på turen.
   
FAM 05/11 MEK1100
  Det ble diskutert om MEK1100 fungerer tilfredsstillende for FAM-studentene.
  -Studentene synes ikke det fungerer så bra. Innholdet er nyttig å kunne men emnet er lagt opp på "feil" måte. I tillegg går de gjennom pensum som også gjennomgås på MAT1100.
  -MENA-studentene tar FYS1120 uten å ha tatt MEK1100 først. De mangler derfor kunnskap om Maxwells ligninger.
  -Vektoranalyse er fundamentalt for videre studier
  -Er det mulig å få inn fluidmekanikk og elektromagnetisme i MEK1100?
   
  Vedtak: Malthe-Sørenssen tar kontakt med Arne Bang Huseby på Institutt for matematikk for å høre om han har tid til et møte der de kan diskutere innholdet i MEK1100.
   
   
 

EVENTUELT

   
  Marius Berge Eide søker om permisjon fra FAM våren 2012, pga opphold på UNIS.
   
  Søknaden ble godkjent.
   
   
  Anders Malthe-Sørenssen
  Leder                            Katrine Langvad
                               Programkoordinator
   
Publisert 16. jan. 2018 12:19 - Sist endret 16. jan. 2018 12:19