Innkalling 14. mai 2013

   
   
Innkalling til møte i programrådet for Fysikk, astronomi og meteorologi, tirsdag 14. mai kl. 12.15 på rom V139.
   
   
FAM 01/13 Innkalling og referat.
a) Innkalling.
  Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
   
b) Referat.
  Referat fra 6. desember 2012
  Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
   
FAM 02/13 Gjennomføring av infomøter våren 2013
 

Institutt for teoretisk astrofysikk og Institutt for geofag har gjennomført sine infomøter for 2. semesterstudenter våren 2013. Orienteringssak.

   
FAM 03/13 Søkertall og statistikk
  Samordnet opptak har frigitt sin statistikk over hvor mange som er 1. pri-søkere til studieprogrammer. FAM har en økning fra fjoråret. Orienteringssak.
   
FAM 04/13 Programseminar
  Programrådet søkte om penger for å gjennomføre en ny hyttetur for høstens bachelorstudenter tidlig i høstsemesteret. Pengene er bevilget av fakultetet og ForVei har sagt ja til å planlegge/gjennomføre programseminaret. Orienteringssak.
   
FAM 05/13 Innføring av oppgaver i MAT-INF1100 og INF1100
  Det er bevilget penger for å jobbe med å lage oppgaver som passer inn i 1. semester for våre studenter. Programrådet bør diskutere hvordan dette best gjennomføres.
   
FAM 06/13 Erfaringsutveksling om prosjektoppgave
  FYS2130 har denne våren prøvd en annerledes måte å gjennomføre prosjektoppgave på. Orienteringssak.
   
FAM 07/13 Site-lisens MAT-Lab
  Fra våren 2013 er det slik at studentene kan laste inn programvaren for MAT-lab på egen bærbar maskin, det bør gjøres noen flere grep for å formidle dette til studentene våre. Orienteringssak.
   
FAM 08/13 Mulig opprettelse av konkurrerende bachelorprogram til FAM
  Orienteringssak.
   
FAM 09/13 Opptaksbegrensning AST2210
  Det er reist spørsmål om hvorvidt AST2210 kan ha opptaksbegrensning når det er et obligatorisk emne i studieretningen Astronomi. Orienteringssak.
   
  EVENTUELT
   
 

Merk at personsensitive opplysninger er taushetsbelagte, og bare diskuteres av medlemmene som har mottatt opplysningene.

Dette gjelder både opplysninger forelagt i forkant, under og etter møtet. Personsensitive papirer skal makuleres etter møtet.

   
   
  Arnt Inge Vistnes
  Leder                                                             Grete Stavik-Døvle
                                                                 Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:40 - Sist endret 27. jan. 2021 13:34