Referat 24. mai 2013

FYSISK INSTITUTT
   
MØTE I PROGRAMRÅDET FOR FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI 
TIDSPUNKT: FREDAG 24. MAI 2013, KL. 10.15, V139
VARIGHET: 10.15-11.25
   
Til stede: Vistnes, Rouppe van der Voort, Berntsen, Lauvland og Stavik-Døvle
Frafall: Lütken
   
FAM 01/13 Innkalling og referat
a) Vedtak: Innkallingen ble godkjent
b) Vedtak: Referatet ble godkjent
   
FAM 02/13 Gjennomføring av infomøter våren 2013
  Institutt for geofag (IG) og Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) har gjennomført sine informasjonsmøter våren 2013. Hos IG møtte omtrent 15 studenter, hos ITA omtrent 20. Det virker som at de fleste av studentene har bestemt seg for om de skal velge GEF1100 eller AST1100 i forkant av møtet.
   
FAM 03/13 Søkertall og statistikk
  Programkoordinator har gjennomgått søknadstall fra Samordnet opptak. Internrapporten for gjennomføringsgrad/studieprogresjon for 2010-2012-kullet er også gjennomgått. Programrådet diskuterte tallene sett i forhold til tidligere rapporter som er laget med hensyn på gjennomføring/frafall. Programkoordinator sender ut link til kronikk angående frafall etter møtet.
   
FAM 04/13 Programseminar
  ForVei står for programmet i Halden. Studieadministrasjonen sørger for at alt det praktiske som f.eks.  forelesere til å gi undervisning de går glipp av, popvit-foredrag, finne ut hvem som har spesielle behov på turen, bestille buss, slik at dette er klart i forkant av avreise. Programrådet ønsker at alle fagområdene i programrådet er representert og får presentere seg på turen.
   
FAM 05/13 Innføring av oppgaver i MAT-INF1100 og INF1100
  Tiltaket skal sørge for at programstudentene blir bedre kjent med Fysisk institutt siden de ikke har fysikkemner i første semester. Programkoordinator og programrådsleder kontakter emneansvarlige på MAT-INF1100 og INF1100 for å få laget alternative obligatoriske oppgaver som passer for programstudenter fra Fysisk institutt.
   
FAM 06/13 og 07/13 Erfaringsutveksling om prosjektoppgave og Site-lisens Matlab
  Sakene ble diskutert sammen. Site-lisens for Matlab skulle være på plass før gjennomføring av prosjektoppgave i FYS2130 denne våren. Studentene kunne derfor jobbe med MatLab på egen maskin og slippe å bruke spesielle maskiner på datalabene. Det viste seg å være noen heftelser i forbindelse med betaling av lisensene, derfor fungerte site-lisensen ikke helt optimalt denne gangen. Det er iverksatt tiltak for å unngå dette videre.
   
08/13 Mulig opprettelse av konkurrerende bachelorprogram til FAM
  Programrådsleder er blitt informert om at det er gjort diskusjoner angående et mulig studie innen turbulens. Dette kan bli en konkurrent til FAM, men pr. nå er det for lite konkrete  planer til at man kan si noe om omfanget av overlapp. Så snart det er mer informasjon vil programrådsleder og programkoordinator ta saken opp igjen.
   
09/13 Opptaksbegrensning AST2210
  Programrådet ønsker at det skal brukes generelle regler for opptak til emnet, og at det ses på om det er generell rutiner på fakultetet for gjennomføring av evt. opptaksbegrensninger. Rouppe van der Voort tar saken tilbake til studieadministrasjonen ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Når de har forslaget klart går de med endelig forslag til fakultetet etter å har klarert det med programkoordinator på FAM.
   
  EVENTUELT
1 Oppstartsuka
  Programmet er ikke klart ennå, men nesten. Det oversendes til programrådsleder så snart det er klart. Det er ønskelig at alle tre instituttene kommer og ønsker velkommen på vegne av sine institutter. Rekruttering av faddere går greit.
   
  Arnt Inge Vistnes
  Leder Grete Stavik-Døvle
    Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:40 - Sist endret 16. jan. 2018 12:40