Referat 30. november 2017

FYSISK INSTITUTT
   
PROGRAMRÅDET FOR FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI 
TIDSPUNKT: 30.NOVEMBER 2017
Tilstede: Henriksen, Syljuåsen, Vistnes, Hansen, Hanssen (UiT), Görgen, Stavik-Døvle
FAS 01/17 Årlig programevaluering
 

Dette er første årlige programevaluering etter InterAct. Dessverre har det ikke vært tid nok til å prioritere dette. Siste evaluering ble gjort 2013/2014.

Programrådet gikk gjennom følgende punkter sammen med ekstern programrådgiver:

- frafall

- mangel av fysikk i første år

- programmering og beregninger 

- hvordan promotere kunnskapen i Python og Matlab på CV

- læringsmiljø

- undervisningsformer

Programrådet og ekstern programrådgiver får tilsendt en utfylt rapport for årlig programevaluering til gjennomsyn og korrigering. Endelig rapport lagres til det er klart for periodisk programevaluering.

   
  Andreas Görgen
  Leder Grete Stavik-Døvle
    Programkoordinator
Publisert 6. nov. 2020 07:39 - Sist endret 6. nov. 2020 07:55