Referat 4. desember 2017

FYSISK INSTITUTT
   
SIRKULASJON PROGRAMRÅDET FOR FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI 
TIDSPUNKT: 4. DESEMBER 2017
Tilstede: Henriksen, Syljuåsen, Hansen, Görgen, Stavik-Døvle
FAS 02/17 UNIS
 

Det er laget forslag til studieplaner for studieretning fysikk for å få til utveksling til Universitetsstudiene på Svalbard. Forslagene er laget med tanke på studenter som ønsker å dra ut i 5. og/ eller 6. semester. 

Vedtak: Programrådet anbefaler forslagene til gjennomføring. Forslagene publiseres på programsidene.

   
  Andreas Görgen
  Leder Grete Stavik-Døvle
    Programkoordinator
Publisert 6. nov. 2020 08:02 - Sist endret 6. nov. 2020 08:02