Referat 8. november 2019

Fysisk institutt
   
Programrådet for fysikk og astronomi
Tidspunkt: 8. november 2019
Tilstede: Görgen, Syljuåsen, Vistnes, Henriksen, Bergli, Glittum og Stavik-Døvle
FAS 06/19 Endringer i programrådet
  Görgen slutter som programrådsleder, Bergli overtar fra 7. november 2019. Henriksen overtar som ny nestleder i programrådet.
FAS 07/19 NOKUT-evaluering om arbeidslivsrelevans
 

Görgen, Glittum og Stavik-Døvle har vært på første møte hos NOKUT og det er kommet et skjema for evaluering av programmet. NOKUT har sendt sine spørsmål 8. november og vi skal svare innen 8. desember. Vi må finne ut hvordan vi skal besvare denne evalueringen.

Henriksen nevner Khrono-artikkel fra denne uken med Schleicher OECD. (https://khrono.no/akademisk-frihet-andreas-schleicher-autonomi/oecd-topp-meiner-universitet-og-hogskular-er-konservative-og-lite-fleksible/418409)

Evalueringer går i 3 trinn:

  1. Beskrive vårt arbeid med arbeidslivsrelevans
  2. Selve evalueringen
  3. Oppsummere og formidle kunnskapen som evalueringen har generert

Kandidatundersøkelsen sendes til programrådet når jeg har fått den fra kommunikasjonsrådgiver Lynnebakken.

Vi bruker Teams til å samarbeide om å utarbeid dokument til NOKUT.

Syljuåsen og Henriksen kan bidra med å koordinere arbeid til denne runden, og Hansen og Bergli kommer sterkere tilbake over nyttår. Görgen bidrar der han kan.
  Andreas Görgen og Joakim Bergli
  Leder Grete Stavik-Døvle
    Programkoordinator
Publisert 12. mai 2021 10:09 - Sist endret 12. mai 2021 10:36