Innkalling 29. november 2020

   
   
Innkalling til møte i programrådet for Fysikk og astronomi, torsdag 29. oktober kl. 10.15.
   
   
FA 01/20 Innkalling og referat.
  Innkalling.
  Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
   
   
FA 02/20 Gjennomføring av årlig programevaluering
 

I henhold til kvalitetssystemet for utdanning er programmene pålagt å gjennomføre en årlig programevaluering. 

 

 

FA 03/20 Forslag om endring av studieplan for programmet
 

I 2019 fikk instituttet presenteret en rapport etter en studentundersøkelse av studenter på programmet. I denne rapporten kom det tydelig fram at studentene ønsker fysikk fra første semester og at en stor del savner statistikk som del av utdanningen. Samtidig viste tilbakemeldinger fra studenter i FYS-MEK1110 mekanikk at fysikkstudentene syntes emnet var lett, mens andre studieprogram slet mer med emnet. Det ble derfor vurdert om vi burde se på oppbyggingen av studiet i tilfelle dette kunne løse begge problemene.

En gruppe ble nedsatt for å jobbe med endringer av studieplan for programmet i desember 2019. Det ble en liten pause grunnet covid-19, men nå er arbeidet i gang igjen. Programrådsleder informerer om arbeidet i denne gruppen. 

   
FA 04/20 Oppfølging av arbeidslivsrelevans
  NOKUT har kommet med sin rapport om arbeidslivsrelevans i disiplinære fag. De har gjort noen betraktning av hva som kunne vært gjort og hva som er bra av det som er gjort. Hele rapporten fra NOKUT finnes på dere nettside.
   
  EVENTUELT
   
 

Merk at personsensitive opplysninger er taushetsbelagte, og bare diskuteres av medlemmene som har mottatt opplysningene.

Dette gjelder både opplysninger forelagt i forkant, under og etter møtet. Personsensitive papirer skal makuleres etter møtet.

   
   
  Joakim Bergli
  Leder                                                             Grete Stavik-Døvle
                                                                Programkoordinator
Publisert 27. okt. 2020 12:58 - Sist endret 27. okt. 2020 15:36