Referat 29. oktober 2020

Fysisk institutt

   
Møte i programrådet for fysikk og astronomi
Tidspunkt: 29. oktober 2020
 
   
Til stede: Bergli, Henriksen, Hansen, Marthinussen, Stavik-Døvle
Frafall: 
   
FAS 01/20 Innkalling og referat
  Vedtak: Innkallingen ble godkjent
   
FAS 02/20 Gjennomføring av årlig programevaluering
 

Studenten påpeker at dette 2018-kullet har fått noen flere endringer i emner og dermed har de ikke kunnet bruke fadderne til å komme gjennom.

Det er store endringer i statistikkgrunnlaget fra tidligere. Dersom programrådet ønsker det får vi se om vi har ressurser til å ta ut statistikk slik den har vært.

Sender ut forslag til rapport til programrådet. De ser over rapporten og gjør endringer der de tenker at det er nødvendig. Sender også med dagbok-rapportene fra 2018 og 2019.

   
FAS 03/20 Forslag om endring av studieplan for programmet
 

Bergli går gjennom endringene som er foreslått i det første studieåret. Målet er å få bedre utdanning for studentene, men vi må passe på at vi ikke mister noe.

Ønsker et eksperimentelt fokus tidligere i studiet. Har ikke tenkt helt ferdig her, men mobiler og arduino er diskutert som verktøy.

Studenter føler de trenger mer kunnskap for å få god overgang til for eksempel FYS4170. De opplever også at det er mer eksperimentelt fokus enn teori, så de føler de kommer til kort på det teoretiske. Nevner FYS2160 spesielt.

Arbeidsgruppa er utvidet og ledergruppa ønsker en prosess fram til 14. mars 2021.

Programrådet anbefaler å gå videre med arbeidet og berammer et møte i januar/februar.

   
FAS 04/20 Oppfølging av arbeidslivsrelevans
 

Vi prøver å kommunisere hva vi tenker om arbeidslivsrelevans til studentene og legger opp til intern strategi for å informere studentene bedre.

Studentene har kanskje ikke så spesifikke tanker om hva de skal bli og hvordan de går dit. Da blir det litt tidlig med kurs hos Karrieresenteret.

Skulle vi prøvd å implementere folk fra arbeidslivet for å fortelle hvordan kunnskapen studentene har brukes i næringslivet.

Vi må prøve å finne ut hva studentene vil ha og når de trenger det.

   
   
  Joakim Bergli
  Leder Grete Stavik-Døvle
    Programkoordinator
Publisert 12. mai 2021 12:11 - Sist endret 12. mai 2021 12:11