Referat 20. januar 2021

Fysisk institutt

   
Møte i programrådet for fysikk og astronomi
Tidspunkt: 20. januar 2021
 
   
Til stede: Bergli, Henriksen, Hansen, Syljuåsen, Stavik-Døvle
 
   
FAS 01/21 Forslag om ny studieretning i FA-programmet
 

Programrådsleder og utdanningsleder har fått et forslag til en ny studieretning i programmet fra et miljø på matematisk institutt i forbindelse med at vi ønsker å endre oppbyggingen av vårt første studieår.  

Komiteen for fysikk i første studieår har hatt møte med MI-mekanikk. Fagmiljøet har uttrykt bekymring rundt at våre studenter ikke skal ha MEK1100 som obligatorisk emne i vårt studieløp, samtidig som de har uttrykt ønske om å få en egen studieretning i FA-programmet som går mot mekanikk. Dette hadde vi tidligere i FAM-programmet. 

En tilføyelse av studieretning for mekanikk kan få en konsekvens for opptak til master i fysikk, altså må de se på hva som skjer når endringene i FA-programmet innføres.

Vedtak:

Vi foreslår å opprette denne studieretningen i FA-programmet, men må ha informasjonsmøter for å informere studenter i 1. semester om denne studieretningen. Her må mekanikk stille med egen representant for å reklamere.

Klausul og prøveordning: Vil se på statistikk over tid for å se på interesse for studieretningen. Må ha minst 3-5 kull gjennom første år for å se hvordan denne studieretningen fungerer.

   
FAS 03/20 Status fra arbeidsgruppen som jobber med endringer i FA-programmets første studieår
 

Komiteen har hatt møter med alle instituttene som bruker våre emner i sine grader. Noen vil slite dersom det første mekanikkemnet kun undervises om høsten. Det er stor interesse for emnet hvor studentene skal bruke statistikk på egne eksperimenter fra andre fagmiljøer også. Gruppen lager en rapport som sendes til fakultetet via vår ledergruppe

   
FAS 03/21 Forslag til digital kampanje for rekruttering
  Instituttet må finne en som kan formidle fysikkstudier i et digitalt møte denne våren.
   
  Joakim Bergli
  Leder Grete Stavik-Døvle
    Programkoordinator
Publisert 12. mai 2021 12:12 - Sist endret 12. mai 2021 12:30