Anja Røyne

Bilde av Anja Røyne
English version of this page
Telefon +47-22844175
Mobiltelefon 92629319 +47 92629319
Rom V431
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker på koblinger mellom mekanikk og kjemi på mikro- og nanoskala, anvendt på både geologiske prosesser, materialer og bioteknologi:

 • Tynne væskefilmer mellom faste stoffer
 • Krystallvekst i porer
 • Overflatekrefter
 • Oppsprekking
 • Biomineraler og biosementering

Undervisning

FYS1001 - Innføring i fysikk

Personlig nettside

Mer informasjon finnes på min personlige nettside her

Bakgrunn

 • 2017-          Forsker og førstelektor, Fysisk Institutt, UiO 
 • 2013-2017  Postdok ved Fysisk Institutt, UiO
 • 2011-2013  Forsker ved Physics of Geological Processes, UiO
 • 2011           PhD i fysikk, UiO
 • 2005           MSc i fysikk, University of Sydney 
 • 2003           Cand.mag. i miljøfysikk, Norges Landbrukshøgskole
Emneord: AFM, Kondenserte fasers fysikk, Porøse materialer, Måleteknikk, Geologi og geofysikk, Materialvitenskap og -teknologi

Publikasjoner

 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Surface Forces Apparatus Measurements of Interactions between Rough and Reactive Calcite Surfaces. Langmuir.  ISSN 0743-7463.  34((25)), s 7248- 7263 . doi: 10.1021/acs.langmuir.8b00797
 • Li, Lei; Sanchez, Jesus Rodriguez; Kohler, Felix; Røyne, Anja & Dysthe, Dag Kristian (2018). Microfluidic control of nucleation and growth of CaCO3. Crystal Growth & Design.  ISSN 1528-7483. . doi: 10.1021/acs.cgd.8b00508 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Phua, Yi Jing & Røyne, Anja (2018). Bio-cementation through controlled dissolution and recrystallization of calcium carbonate. Construction and Building Materials.  ISSN 0950-0618.  167, s 657- 668 . doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.02.059
 • Renard, Francois; Røyne, Anja & Putnis, Christine V (2018). Timescales of interface-coupled dissolution-precipitation reactions on carbonates. Geoscience Frontiers.  ISSN 1674-9871. . doi: 10.1016/j.gsf.2018.02.013
 • Li, Lei; Kohler, Felix; Røyne, Anja & Dysthe, Dag Kristian (2017). Growth of calcite in confinement. Crystals.  ISSN 2073-4352.  7(12) . doi: 10.3390/cryst7120361
 • Pluymakers, Anne Marie Henriette & Røyne, Anja (2017). Nanograin formation and reaction-induced fracturing due to decarbonation: Implications for the microstructures of fault mirrors. Earth and Planetary Science Letters.  ISSN 0012-821X.  476, s 59- 68 . doi: 10.1016/j.epsl.2017.08.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergsaker, Anne Schad; Røyne, Anja; Ougier-Simonin, Audrey; Aubry, Jérôme & Renard, Francois Marie Paul L (2016). The effect of fluid composition, salinity, and acidity on subcritical crack growth in calcite crystals. Journal of Geophysical Research - Biogeosciences.  ISSN 2169-8953.  121(3), s 1631- 1651 . doi: 10.1002/2015JB012723
 • Høgberget, Jørgen; Røyne, Anja; Dysthe, Dag Kristian & Jettestuen, Espen (2016). Microscopic modeling of confined crystal growth and dissolution. Physical review. E.  ISSN 2470-0045.  94(2) . doi: 10.1103/PhysRevE.94.023005
 • Mikheenko, Pavlo; Mollatt, Hans Jakob; Qureishy, Thomas & Røyne, Anja (2016). A graphene-based technique for imaging thermomagnetic avalanches in superconducting thin films, In  Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties.  IEEE.  ISBN 978-1-5090-2513-8.  02CBNM03.
 • Donaldson, Jr., S. H.; Røyne, Anja; Kristiansen, Kai; Rapp, M. V.; Das, S. H.; Gebbie, M. A.; Lee, D. W.; Stock, P.; Valtiner, M. & Israelachvili, J. (2015). Developing a general interaction potential for hydrophobic and hydrophilic interactions. Langmuir.  ISSN 0743-7463.  31, s 2051- 2064 . doi: 10.1021/la502115g
 • Røyne, Anja; Dalby, Kim N. & Hassenkam, Tue (2015). Repulsive hydration forces between calcite surfaces and their effect on the brittle strength of calcite-bearing rocks. Geophysical Research Letters.  ISSN 0094-8276.  42(12), s 4786- 4794 . doi: 10.1002/2015GL064365 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Røyne, Anja & Jamtveit, Bjørn (2015). Pore-scale controls on reaction-driven fracturing. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, Mineralogical Society of America.  ISSN 1529-6466.  80(1), s 25- 44 . doi: 10.2138/rmg.2015.80.02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rostom, Fatma; Røyne, Anja; Dysthe, Dag Kristian & Renard, Francois Marie Paul L (2013). Effect of fluid salinity on subcritical crack propagation in calcite. Tectonophysics.  ISSN 0040-1951.  583, s 68- 75 . doi: 10.1016/j.tecto.2012.10.023
 • Gratier, Jean-Pierre; Frery, Emanuelle; Deschamps, Pierre; Røyne, Anja; Renard, Francois Marie Paul L; Dysthe, Dag Kristian; Ellouz-Zimmerman, Nadine & Hamelin, Bruno (2012). How travertine veins grow from top to bottom and lift the rocks above them: The effect of crystallization force. Geology.  ISSN 0091-7613.  40(11), s 1015- 1018 . doi: 10.1130/G33286.1
 • Plümper, Oliver; Røyne, Anja; Magraso, Anna & Jamtveit, Bjørn (2012). The interface-scale mechanism of reaction-induced fracturing during serpentinization. Geology.  ISSN 0091-7613.  40(12), s 1103- 1106 . doi: 10.1130/G33390.1
 • Plümper, Oliver; Røyne, Anja; Magraso, Anna & Jamtveit, Bjørn (2012). The interface-scale mechanism of reaction-induced fracturing during upper mantle serpentinization. Geology.  ISSN 0091-7613.  40(12), s 1103- 1106 . doi: 10.1130/G33390.1
 • Røyne, Anja & Dysthe, Dag Kristian (2012). Rim formation on crystal faces growing in confinement. Journal of Crystal Growth.  ISSN 0022-0248.  346(1), s 89- 100 . doi: 10.1016/j.jcrysgro.2012.03.019
 • Jamtveit, Bjørn; Kobchenko, Maya; Austrheim, Håkon Olav; Malthe-Sørenssen, Anders; Røyne, Anja & Svensen, Henrik (2011). Porosity evolution and crystallization-driven fragmentation during weathering of andesite. Journal of Geophysical Research - Solid Earth.  ISSN 2169-9313.  116 . doi: 10.1029/2011JB008649
 • Røyne, Anja; Bisschop, Jan & Dysthe, Dag Kristian (2011). Experimental investigation of surface energy and subcritical crack growth in calcite. Journal of Geophysical Research - Solid Earth.  ISSN 2169-9313.  116 . doi: 10.1029/2010JB008033 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Røyne, Anja; Meakin, Paul; Malthe-Sørenssen, Anders; Jamtveit, Bjørn & Dysthe, Dag Kristian (2011). Crack propagation driven by crystal growth. Europhysics letters.  ISSN 0295-5075.  96(2) . doi: 10.1209/0295-5075/96/24003
 • Røyne, Anja; Jamtveit, Bjørn; Mathiesen, Joachim & Malthe-Sørenssen, Anders (2008). Controls on rock weathering rates by reaction-induced hierarchical fracturing. Earth and Planetary Science Letters.  ISSN 0012-821X.  275(3-4), s 364- 369 . doi: 10.1016/j.epsl.2008.08.035 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Røyne, Anja (2018). Menneskets grunnstoffer. Byggeklossene vi og verden er laget av. Kagge Forlag AS.  ISBN 978-82-489-2241-4.  177 s.
 • Røyne, Anja (2008). Cool Photovoltaics: An experimental study of cooling devices for densely packed photovoltaic arrays under high concentration. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.  ISBN 978-3836480314.  136 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Adhesive and repulsive forces between calcite surfaces.
 • Javadi, Shaghayegh; Dziadkowiec, Joanna; Røyne, Anja; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Hiorth, Aksel (2018). Synthetic CaCO3 surfaces in aqueous solutions – AFM and Surface Force Apparatus (SFA) measurements.
 • Jemterud, Torkild; Røyne, Anja; Gadmar, Tone Charlotte & Brodal, Per (2018, 06. april). Abels tårn, NRK Radio: "Hva skjer når moderne kropper, fylt med silikon og gudene vet hva, en dag skal begraves?". [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Jemterud, Torkild; Røyne, Anja; Madsen, Steinar & Bjorå, Charlotte Sletten (2018, 24. august). Abels tårn, NRK P2: "Baby-lukt, vannkraft og hvorfor det å være på bærtur er negativt". [Radio].  NRK P2.
 • Jemterud, Torkild; Swang, Ole; Delsett, Lene Liebe & Røyne, Anja (2018, 25. mai). Abels Tårn, NRK P2: "Alfa-hanners kurtise, trampolinehopping i solskinn, kefir-fyll - og forsøk på å løse et klokkemysterium!". [Radio].  NRK P2.
 • Karlsen, Emil; Zehner, Jennifer Simone; Razbani, Mohammad Amin; Jettestuen, Espen; Malthe-sørenssen, Anders; Wentzel, Alexander; Sikorski, Pawel; Almaas, Eivind & Røyne, Anja (2018). Metabolic modelling, reactive transport modelling, and experimental verification of microbial-induced processes in the production of bio-concrete.
 • Røyne, Anja; Phua, Yi Jing; Eikjeland, Ina Grosås; Wentzel, Alexander; Le, Simone Balzer; Josefsen, Kjell Domaas; Markussen, Sidsel; Myhr, Anders; Brandtsegg, Andreas Saur; Bjerkeseter, Cato; Throne-Holst, Harald; Borch, Anita; Sikorski, Pawel & Røyne, Frida (2018). BioZEment 2.0: Towards a low CO2 emission building material employing bacterial metabolism.
 • Ursin, Lars & Røyne, Anja (2018, 31. mai). Ekspertintervjuet: Bygg med bakterier. [Internett].  energiogklima.no.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2017). Interactions between reactive CaCO3 surfaces in aqueous solutions -Surface Forces Apparatus measurements.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh & Røyne, Anja (2017). Surface Forces Apparatus measurements of interactions between rough and reactive calcite surfaces.
 • Dziadkowiec, Joanna & Røyne, Anja (2017). Interactions between calcite surfaces in Surface Forces Apparatus – effect of ionic strength and dicarboxylic acids.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Rogne, Sissel; Eskeland, Ragnhild; Kjeldstad, Torunn; Olsbye, Unni & Røyne, Anja (2017). Panelsamtale: Hva nå? DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO. Vis sammendrag
 • Javadi, Shaghayegh; Røyne, Anja & Hiorth, Aksel (2017). AFM study of the adhesion of calcite surfaces in NaCl solutions.
 • Jemterud, Torkild; Samset, Bjørn Hallvard; Lönn-Stensrud, Jessica & Røyne, Anja (2017, 24. november). Abels Tårn, NRK P2: "Kan månen ha noe å si når naturkatastrofer på jorda blir utløst? Har du opplevd at eggerøra i matavfallet har begynt å lyse? Har brus med CO2 noen innvirkning på klimaet?". [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2017). BioZEment 2.0: Construction materials made by bacteria.
 • Røyne, Anja (2017, 13. oktober). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2017, 24. november). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2017, 19. mai). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2017). Energi, ressurser og klima - går regnestykkene opp?.
 • Røyne, Anja (2017). Vannets fantastiske egenskaper.
 • Røyne, Anja; Javadi, Shaghayegh & Dziadkowiec, Joanna (2017). Nanoscale forces between calcite surfaces and how they relate to fracturing and friction.
 • Røyne, Anja; Phua, Yi Jing; Borch, Anita; Throne-Holst, Harald; Josefsen, Kjell Domaas; Le, Simone Balzer; Markussen, Sidsel; Wentzel, Alexander; Myhr, Anders; Røyne, Frida & Sikorski, Pawel (2017). Kunsten å arbeide tverrfaglig. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  4
 • Røyne, Anja; Phua, Yi Jing; Eikjeland, Ina Grosås; Le, Simone Balzer; Markussen, Sidsel; Josefsen, Kjell Domaas & Wentzel, Alexander (2017). Concrete production through microbially induced dissolution and re-precipitation of limestone.
 • Høgberget, Jørgen; Kohler, Felix; Røyne, Anja; Jettestuen, Espen & Dysthe, Dag Kristian (2016). Combining in situ Interferometry and Kinetic Monte Carlo to Study Mechanisms of Nanoconfined Crystallization.
 • Javadi, Shaghayegh; Røyne, Anja & Hiorth, Aksel (2016). Interaction between two calcite surfaces, in nano-scale, as a function of fluid composition. Vis sammendrag
 • Mikheenko, Pavlo; Mollatt, H.J.S.; Qureishy, Thomas & Røyne, Anja (2016). A Graphene-based Technique for Imaging Thermomagnetic Avalanches in Superconducting Thin Films.
 • Phua, Yi Jing & Røyne, Anja (2016). Morphology and Polymorphism of Calcium Carbonate Precipitated from Different Calcium Sources via Enzyme Induced Carbonate Precipitation.
 • Røyne, Anja (2016). Concrete structures made by microbes.
 • Røyne, Anja (2016). Confined fluid films, forces between mineral surfaces and the mechanical effects of pore fluid chemistry.
 • Røyne, Anja (2016, 27. mai). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2016, 29. april). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2016, 11. mars). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2016, 08. januar). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2016, 30. september). Ekko: Abels tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2016, 21. oktober). Ekko: Abels tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2016, 01. april). Ekko: Abels tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja; Bergsaker, Anne Schad; Javadi, Shaghayegh; Dziadkowiec, Joanna; Bratvold, Jon E. & Nilsen, Ola (2016). The role of surface forces and confined fluid films in the slow deformation of rocks.
 • Hammami, Amir; Røyne, Anja & Hesselberg, Jan-Ole (2015, 12. juni). Abels Tårn. [Radio].  EKKO, NRK P2.
 • Høgberget, Jørgen; Røyne, Anja; Dysthe, Dag Kristian & Jettestuen, Espen (2015). Confined Crystal Growth and Dissolution.
 • Javadi, Shaghayegh; Røyne, Anja & Hiorth, Aksel (2015). Experimental investigation of nano-scale interaction between two calcite grains.
 • Javadi, Shaghayegh; Røyne, Anja & Hiorth, Aksel (2015). Experimental investigation of the effect of fluid chemistry on adhesive properties of calcite surfaces..
 • Røyne, Anja (2015, 20. november). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2015, 17. april). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2015, 06. mars). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2015, 30. oktober). Ekko: Abels tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2015). The mechanics of nano-confined fluid films, and their role in rock weathering and alteration.
 • Røyne, Anja (2015). The physics of touch: Using light to measure forces between objects in contact.
 • Røyne, Anja; Hassenkam, Tue; Bergsaker, Anne Schad & Javadi, Shaghayegh (2015). The role of nanoconfined fluid films in fracture propagation and healing.
 • Røyne, Anja & Javadi, Shaghayegh (2015). The role of surface forces in fluid-rock interactions.
 • Bergsaker, Anne Schad; Neuville, Amélie; Røyne, Anja & Dysthe, Dag Kristian (2014). MICRODEFORMATION EXPERIMENTS ON CHALK - FLUIDS, FRACTURE AND CREEP.
 • Bergsaker, Anne Schad & Røyne, Anja (2014). Subcritical crack growth in calcite.
 • Høgberget, Jørgen; Røyne, Anja; Malthe-Sørenssen, Anders; Dysthe, Dag Kristian & Jettestuen, Espen (2014). Nanoconfined Crystal Growth and Dissolution.
 • Røyne, Anja (2014, 04. april). Abels Tårn. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Røyne, Anja (2014). Confined fluids and the microscale fracturing of rocks during salt weathering.
 • Røyne, Anja (2014, 05. desember). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2014, 12. september). Ekko: Abels Tårn. [Radio].
 • Røyne, Anja (2014). How surface forces control the mechanical stability of calcite-bearing rocks.
 • Røyne, Anja (2014). Probing the forces between soluble mineral surfaces.
 • Røyne, Anja (2014). Sannheten om telehiv. Aftenposten Viten.
 • Røyne, Anja (2014). The role of surface forces in the slow propagation of brittle fractures.
 • Røyne, Anja & Galland, Olivier (2014). Geologdetektiver løser klimagåte fra fortiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Donaldson, Stephen; Valtiner, Marcus; Kristiansen, Kai; Røyne, Anja; Gebbie, Matthew; Rapp, Michael; Das, Saurabh; Chmelka, Bradley & Israelachvili, Jacob (2013). Development of a general interaction potential for hydrophobic and hydrophilic interactions.
 • Røyne, Anja (2013, 20. desember). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2013, 01. november). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2013, 20. oktober). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2013, 13. oktober). Ekko: Abels Tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Røyne, Anja (2013). Fracture propagation driven by crystal growth.
 • Røyne, Anja (2013). Nye overflater med verdensrekord i vannskrekk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Røyne, Anja (2011). Mechano-chemical interface processes with application to rock weathering.
 • Røyne, Anja; Bisschop, Jan & Dysthe, Dag Kristian (2008). Mechanisms of subcritical cracking in calcite.
 • Røyne, Anja; Bisschop, Jan & Dysthe, Dag Kristian (2008). Subcritical cracking in calcite single crystals. Vis sammendrag
 • Jamtveit, Bjørn; Iyer, Karthik Herman; Røyne, Anja; Malthe-Sørenssen, Anders; Mathiesen, Joachim & Feder, Jens (2007). Stress generation and hierarchical fracturing in reactive systems.
 • Jamtveit, Bjørn; Malthe-Sørenssen, Anders; Austrheim, Håkon Olav; Røyne, Anja; Iyer, Karthik Herman; Mathiesen, Joachim & Feder, Jens (2007). Stress generation and hierarchical fracturing in reactive systems.
 • Jamtveit, Bjørn; Røyne, Anja; Malthe-Sørenssen, Anders & Mathiesen, Joachim (2007). Controls on weathering rates by reaction controlled hierarchical fracturing.
 • Røyne, Anja; Jamtveit, Bjørn; Malthe-Sørenssen, Anders & Dysthe, Dag Kristian (2006). Spheriodal weathering of Karoo dolerite.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. sep. 2013 16:58 - Sist endret 18. sep. 2018 14:13

Prosjekter

Forskergrupper