Anja Røyne

Førstelektor ved Fysisk institutt og KURT
Bilde av Anja Røyne
English version of this page
Mobiltelefon 92629319
Rom V411A/Ø468
Brukernavn

Faglige interesser

Hvordan kan vi lage bærekraftige materialer? Hvilke muligheter har vi for å redusere fremtidige klimaendringer? Jeg bruker fysikk kombinert med andre fagfelt til å utforske store og små spørsmål om menneskets fremtid i verden. 

Undervisning

MNKOM9010 - Communicating Science (fra våren 2022)

FYS1030 - Fysikk og energiressurser (fra våren 2021)

FYS1035 - Fysikk og klimaendringer (fra høsten 2021)

FYS1001 - Innføring i fysikk (til 2020)

Bakgrunn

Jeg har en bachelor i miljøfysikk fra NMBU (2003) og en master i fysikk (solenergi) fra University of Sydney (2005). Etter master kom jeg til UiO for å ta en doktorgrad ved senteret Geologiske Prosessers Fysikk, som jeg ble ferdig med i 2011. I doktorgraden min studerte jeg koblede mekaniske og kjemiske prosesser på mineraloverflater og i sprekker. Etter doktorgraden fortsatte jeg med en postdoc i samme gruppe, der jeg også besøkte University of Santa Barbara California for å lære meg å måle overflatekrefter på nanoskala med Surface Forces Apparatus (SFA). Jeg etablerte også et tverrfaglig forskningssamarbeid der vi utviklet et bakteriebasert alternativ til betong (BioZEment). Siden 2018 har jeg i tillegg sett på større spørsmål rundt materialer, utvinning, klimaendringer og bærekraft gjennom populærvitenskapelige bøker og annen forskningsformidling. 

 

Emneord: Materialvitenskap og -teknologi, Klima og miljø, Klima, Formidling, Forskningsformidling, bærekraft, Energi, Fysikk, Tverrfaglig

Publikasjoner

 • Li, Lei; Kohler, Felix; Dziadkowiec, Joanna; Røyne, Anja; Espinosa Marzal, Rosa M. & Bresme, Fernando [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Limits to Crystallization Pressure. Langmuir. ISSN 0743-7463. 38(37), s. 11265–11273. doi: 10.1021/acs.langmuir.2c01325.
 • Dziadkowiec, Joanna; Ban, Matea; Javadi, Shaghayegh; Jamtveit, Bjørn & Røyne, Anja (2021). Ca2+ ions decrease adhesion between two (104) calcite surfaces as probed by Atomic Force Microscopy. ACS Earth and Space Chemistry. ISSN 2472-3452. 5(10), s. 2827–2838. doi: 10.1021/acsearthspacechem.1c00220. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zehner, Jennifer Simone; Røyne, Anja & Sikorski, Pawel (2021). A sample cell for the study of enzyme-induced carbonate precipitation at the grain-scale and its implications for biocementation. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 11. doi: 10.1038/s41598-021-92235-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zehner, Jennifer Simone; Røyne, Anja & Sikorski, Pawel (2021). Calcite seed-assisted microbial induced carbonate precipitation (MICP). PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(2). doi: 10.1371/journal.pone.0240763. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høgberget, Jørgen; Røyne, Anja; Dysthe, Dag Kristian & Jettestuen, Espen (2020). Microscopic modeling of contact formation between confined surfaces in solution. arXiv.org. ISSN 2331-8422.
 • Claxton, James Benedict; Joudeh, Nadeem; Røyne, Anja; Linke, Dirk & Mikheenko, Pavlo (2020). Sequential magnetic mapping of bacteria loaded with Pd-Fe nanoparticles , 2020 IEEE 10th International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP – 2020). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-1-7281-8506-4. s. 01NIC01-1–01NIC01-5. doi: 10.1109/NAP51477.2020.9309619. Fulltekst i vitenarkiv
 • Campaña Perilla, Ana Lucia; Joudeh, Nadeem; Høyer, Henrik; Røyne, Anja; Linke, Dirk & Mikheenko, Pavlo (2020). Probing van der Waals and magnetic forces in bacteria with magnetic nanoparticles, 2020 IEEE 10th International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP – 2020). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-1-7281-8506-4. s. 01NSSA03-1–01NSSA03-5. doi: 10.1109/NAP51477.2020.9309722. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dziadkowiec, Joanna & Røyne, Anja (2020). Nanoscale Forces between Basal Mica Surfaces in Dicarboxylic Acid Solutions: Implications for Clay Aggregation in the Presence of Soluble Organic Acids. Langmuir. ISSN 0743-7463. 36(49), s. 14978–14990. doi: 10.1021/acs.langmuir.0c02290. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zehner, Jennifer Simone; Røyne, Anja; Wentzel, Alexander & Sikorski, Pawel (2020). Microbial-induced calcium carbonate precipitation: an experimental toolbox for in situ and real time investigation of micro-scale pH evolution. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 10(35), s. 20485–20493. doi: 10.1039/d0ra03897k. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dziadkowiec, Joanna; Zareeipolgardani, Bahareh; Dysthe, Dag Kristian & Røyne, Anja (2019). Nucleation in confinement generates long-range repulsion between rough calcite surfaces. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 9. doi: 10.1038/s41598-019-45163-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhr, Anders; Røyne, Frida; Brandtsegg, Andreas Saur; Bjerkseter, Catho; Throne-Holst, Harald & Borch, Anita [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Towards a low CO2 emission building material employing bacterial metabolism (2/2): Prospects for global warming potential reduction in the concrete industry. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14(4). doi: 10.1371/journal.pone.0208643. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyne, Anja; Phua, Yi Jing; Le, Simone Balzer; Eikjeland, Ina Grosås; Josefsen, Kjell Domaas & Markussen, Sidsel [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Towards a low CO2 emission building material employing bacterial metabolism (1/2): The bacterial system and prototype production. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14(4). doi: 10.1371/journal.pone.0212990. Fulltekst i vitenarkiv
 • Javadi, Shaghayegh & Røyne, Anja (2018). Adhesive forces between two cleaved calcite surfaces in NaCl solutions: The importance of ionic strength and normal loading. Journal of Colloid and Interface Science. ISSN 0021-9797. 532, s. 605–613. doi: 10.1016/j.jcis.2018.08.027. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Surface Forces Apparatus Measurements of Interactions between Rough and Reactive Calcite Surfaces. Langmuir. ISSN 0743-7463. 34((25)), s. 7248–7263. doi: 10.1021/acs.langmuir.8b00797. Fulltekst i vitenarkiv
 • Renard, Francois; Røyne, Anja & Putnis, Christine V (2018). Timescales of interface-coupled dissolution-precipitation reactions on carbonates. Geoscience Frontiers. ISSN 1674-9871. 10, s. 10–27. doi: 10.1016/j.gsf.2018.02.013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Li, Lei; Sanchez, Jesus Rodriguez; Kohler, Felix; Røyne, Anja & Dysthe, Dag Kristian (2018). Microfluidic control of nucleation and growth of CaCO3. Crystal Growth & Design. ISSN 1528-7483. 18(8), s. 4528–4535. doi: 10.1021/acs.cgd.8b00508. Fulltekst i vitenarkiv
 • Phua, Yi Jing & Røyne, Anja (2018). Bio-cementation through controlled dissolution and recrystallization of calcium carbonate. Construction and Building Materials. ISSN 0950-0618. 167, s. 657–668. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.02.059. Fulltekst i vitenarkiv
 • Li, Lei; Kohler, Felix; Røyne, Anja & Dysthe, Dag Kristian (2017). Growth of calcite in confinement. Crystals. ISSN 2073-4352. 7(12). doi: 10.3390/cryst7120361.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røyne, Anja (2020). Varm klode, kaldt hode. Løsninger på klimakrisen. Kagge Forlag AS. ISBN 9788248926344. 231 s.
 • Røyne, Anja (2020). Fysikk - enkelt forklart. Universitetsforlaget. ISBN 9788215034454. 159 s.
 • Røyne, Anja (2018). Menneskets grunnstoffer. Byggeklossene vi og verden er laget av. Kagge Forlag AS. ISBN 978-82-489-2241-4. 177 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Campana Perilla, Ana Lucia; Joudeh, Nadeem; Merroun, Mohamed; Gomez-Bolivar, Jamie; Røyne, Anja & Linke, Dirk [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Biosynthesis and characterization of Palladium-Based Nanoparticles using Escherichia coli.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Ban, Matea; Jamtveit, Bjørn & Røyne, Anja (2022). Ion-dependent adhesion between calcite surfaces.
 • Røyne, Anja (2021). Klimafiksing.
 • Røyne, Anja (2021). Bokprat: Varm klode, kaldt hode.
 • Røyne, Anja & Eriksen, Thomas Hylland (2021). Varm klode, kaldt hode. [Internett]. Stavanger sakprosafestival.
 • Røyne, Anja (2021). Digitalt frokostmøte: klimakrisen trenger ledere som Hamlet. [Internett]. Nationaltheatret.
 • Røyne, Anja (2021). Varm klode, kaldt hode. [Internett]. Podcastopptak for Viken fylkesbibliotek.
 • Dziadkowiec, Joanna; Ban, Matea; Javadi, Shaghayegh; Jamtveit, Bjørn & Røyne, Anja (2021). Ion-specific adhesion between brittle calcite surfaces.
 • Dziadkowiec, Joanna; Zareeipolgardani, Bahareh; Cheng, Hsiu-Wei; Dysthe, Dag Kristian; Røyne, Anja & Valtiner, Markus (2021). Forces between reactive surfaces.
 • Dziadkowiec, Joanna & Røyne, Anja (2021). Do soluble organic acids bind to basal mica surfaces?
 • Einevoll, Gaute; Samset, Bjørn Hallvard; Sverdrup-Thygeson, Anne; Svihus, Birger; Østby, Hilde & Røyne, Anja [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Om å gi alle jordas mennesker gode liv uten å ødelegge miljøet. [Internett]. Podcast: Vett og vitenskap med Gaute Einevoll.
 • Einevoll, Gaute & Røyne, Anja (2020). Om løsninger på klimakrisen. [Internett]. Podcast: Vett og vitenskap med Gaute Einevoll.
 • Campaña Perilla, Ana Lucia; Joudeh, Nadeem; Høyer, Henrik; Røyne, Anja; Linke, Dirk & Mikheenko, Pavlo (2020). Probing van der Waals and magnetic forces in bacteria with magnetic nanoparticles.
 • Claxton, James; Joudeh, Nadeem; Røyne, Anja; Linke, Dirk & Mikheenko, Pavlo (2020). Sequential magnetic mapping of bacteria loaded with Pd-Fe nanoparticles .
 • Røyne, Anja (2020). Ekko. Løsninger på klimakrisen. [Radio]. NRK P2.
 • Røyne, Anja (2020). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja; Samset, Bjørn Hallvard; Sundal, Anja; Storelvmo, Trude & Joner, Erik (2020). Boklansering: Varm klode, kaldt hode. Løsninger på klimakrisen.
 • Røyne, Anja (2020). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2020). Ekko: Abels tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Røyne, Anja (2020). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2020). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2020). Ekko: Abels Tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Dziadkowiec, Joanna; Zareeipolgardani, Bahareh; Dysthe, Dag Kristian & Røyne, Anja (2020). Confined Nucleation of Calcium Carbonate Studied in the Surface Forces Apparatus.
 • Dziadkowiec, Joanna; Cheng, Hsiu-Wei; Røyne, Anja & Valtiner, Markus (2020). Interfacial processes at dissimilarly charged mineral surfaces in contact – a surface forces apparatus study.
 • Røyne, Anja & Seehusen, Joachim (2020). Lager betong med bakterier – gir store reduksjoner i CO₂-utslipp. [Fagblad]. Teknisk Ukeblad.
 • Dziadkowiec, Joanna; Cheng, Hsiu-Wei; Røyne, Anja & Valtiner, Markus (2020). Interactions between reactive mineral surfaces studied with the surface forces apparatus.
 • Røyne, Anja (2020). Menneskets og økosystemets grunnstoffer i et evig kretsløp?
 • Røyne, Anja (2020). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2020). Blir det tomt? Ressurser, forbruk og fremtiden.
 • Mikheenko, Pavlo; Mikheenko, Iryna; Joudeh, Nadeem; Claxton, J. B.; Røyne, Anja & Linke, Dirk (2019). Imaging magnetism of biologically produced palladium nanoparticles .
 • Røyne, Anja (2019). Historien om verden og grunnstoffene på syv dager. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Røyne, Anja (2019). Klima for dummies.
 • Røyne, Anja (2019). Jorda før livet.
 • Røyne, Anja (2019). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja & Einevoll, Gaute (2019). Vett og vitenskap: Om grunnstoffer. [Internett]. Podcast.
 • Røyne, Anja (2019). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2019). Prosalong: Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2019). Ekko: Abels Tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Røyne, Anja (2019). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2019). Hva alt er laget av og hvor det kommer fra.
 • Røyne, Anja (2019). Fysikkshow for barn.
 • Røyne, Anja (2019). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2019). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2019). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2019). Hva er egentlig verden bygd opp av?
 • Røyne, Anja (2019). Grunnstoffer: Verdens framtid og deg.
 • Røyne, Anja (2019). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2019). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2019). Menneskets grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2019). Mennesket grunnstoffer.
 • Røyne, Anja (2019). Mennesket grunnstoffer.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Røyne, Anja; Leira, Torkjell & Torgersen, Eivind (2019). Regnskogene er ikke jordas lunger – så hvor kommer oksygenet vi puster fra? [Tidsskrift]. titan.uio.no.
 • Razbani, Mohammad Amin; Zehner, Jennifer Simone; Jettestuen, Espen; Røyne, Anja; Sikorski, Pawel & Malthe-Sørenssen, Anders (2019). A pore-scale model of microbially induced calcium carbonate precipitation.
 • Zehner, Jennifer Simone; Karlsen, Emil; Razbani, Mohammad Amin; Jettestuen, Espen; Malthe-Sørensen, Anders & Wentzel, Alexander [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). The quest for bio-concrete: crossing disciplinary boundaries and wrangling bacteria to enable cleaner construction.
 • Joudeh, Nadeem; Røyne, Anja; Mikheenko, Pavlo & Linke, Dirk (2019). Bio-Engineered Palladium Nanoparticles (BEDPAN).
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh & Røyne, Anja (2019). Contacts between reactive surfaces.
 • Dziadkowiec, Joanna; Zareeipolgardani, Bahareh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola; Dysthe, Dag Kristian & Røyne, Anja (2019). Long-range repulsive forces between reactive calcite surfaces are generated due to nucleation in a confined solution.
 • Røyne, Anja; Torgersen, Eivind & Tarjem, Guro (2019). Ekko - Grunnstoffer 5:6 Det livsviktige fosforet. [Radio]. NRK P2.
 • Røyne, Anja; Torgersen, Eivind & Tarjem, Guro (2019). Ekko - Grunnstoffer 4:6 Aluminium kan forandre verden. [Radio]. NRK P2.
 • Røyne, Anja; Torgersen, Eivind & Tarjem, Guro (2019). Ekko - Grunnstoffer 3:6 titan kan gjøre oss til kyborger. [Radio]. NRK P2.
 • Røyne, Anja; Torgersen, Eivind & Tarjem, Guro (2018). Ekko - Grunnstoffer 2:6 Oksygen: Livsfarlig og essensielt. [Radio]. NRK P2.
 • Røyne, Anja (2018). Bærekraftig betong laget av bakterier.
 • Røyne, Anja; Eivind, Torgersen & Guro, Tarjem (2018). Ekko - Grunnstoffer 1:6 Gull. [Radio]. NRK P2.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Nucleation in solution confined between reactive surfaces can generate long-range repulsive forces.
 • Røyne, Anja (2018). Hvordan kan du bruke BioTech til å skape et nullutslippssamfunn? [Internett]. LØRN.TECH.
 • Røyne, Anja (2018). Kan vi gå tom for råstoffer? Er plan B å hente dem fra verdensrommet? Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Adhesive and repulsive forces between calcite surfaces.
 • Jemterud, Torkild; Røyne, Anja; Madsen, Steinar & Bjorå, Charlotte Sletten (2018). Abels tårn, NRK P2: "Baby-lukt, vannkraft og hvorfor det å være på bærtur er negativt". [Radio]. NRK P2.
 • Ursin, Lars & Røyne, Anja (2018). Ekspertintervjuet: Bygg med bakterier. [Internett]. energiogklima.no.
 • Jemterud, Torkild; Swang, Ole; Delsett, Lene Liebe & Røyne, Anja (2018). Abels Tårn, NRK P2: "Alfa-hanners kurtise, trampolinehopping i solskinn, kefir-fyll - og forsøk på å løse et klokkemysterium!". [Radio]. NRK P2.
 • Røyne, Anja; Phua, Yi Jing; Eikjeland, Ina Grosås; Wentzel, Alexander; Le, Simone Balzer & Josefsen, Kjell Domaas [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). BioZEment 2.0: Towards a low CO2 emission building material employing bacterial metabolism.
 • Javadi, Shaghayegh; Dziadkowiec, Joanna; Røyne, Anja; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Hiorth, Aksel (2018). Synthetic CaCO3 surfaces in aqueous solutions – AFM and Surface Force Apparatus (SFA) measurements .
 • Jemterud, Torkild; Røyne, Anja; Gadmar, Tone Charlotte & Brodal, Per (2018). Abels tårn, NRK Radio: "Hva skjer når moderne kropper, fylt med silikon og gudene vet hva, en dag skal begraves?". [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Karlsen, Emil; Zehner, Jennifer Simone; Razbani, Mohammad Amin; Jettestuen, Espen; Malthe-sørenssen, Anders & Wentzel, Alexander [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Metabolic modelling, reactive transport modelling, and experimental verification of microbial-induced processes in the production of bio-concrete.
 • Jemterud, Torkild; Samset, Bjørn Hallvard; Lönn-Stensrud, Jessica & Røyne, Anja (2017). Abels Tårn, NRK P2: "Kan månen ha noe å si når naturkatastrofer på jorda blir utløst? Har du opplevd at eggerøra i matavfallet har begynt å lyse? Har brus med CO2 noen innvirkning på klimaet?". [Radio]. NRK P2.
 • Røyne, Anja (2017). Ekko: Abels Tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Røyne, Anja (2017). Ekko: Abels Tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Johansen, Finn-Eirik; Brautaset, Trygve; Aune, Marie Hjelmseth; Patriksson, Alexandra; Falkenberg, Liv Eggset & Kleppe, Rune [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2018). Centre for Digital Life Norway - Annual report 2017. Senter for Digialt Liv Norge. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. sep. 2013 16:58 - Sist endret 23. nov. 2022 13:48