English version of this page

Kurt - Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

gruppebilde, foto: Jarli&Jordan/UiO

KURT jobber for kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra skole til universitet.

Universitet

Her kan du lese mer om KURTs arbeid rettet mot universitetssektoren. For undervisere, veiledere og utdanningsledere.

Skole

Her kan du lese mer om KURTs arbeid rettet mot skolesektoren. For lærere, skoleledere og skoleeiere.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Aktuelt

 • Bildet kan inneholde: samtale, læring, jobb, interaksjon, kollisjonsarbeider. MNT-konferansen 2023 21. sep. 2022 10:55

  Undervisning innen matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT) har en egen konferanse, nemlig MNT-konferansen, og i 2023 arrangeres den ved Universitetet i Stavanger.

 • Bildet kan inneholde: bord, samfunnet, teknologi, presentasjon, visningsenhet. REAL Undervisning – undervisning for bærekraft 25. aug. 2022 11:14

  UiOs strategi 2030 sier tydelig at «UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden». Ingen er uenig i at dette er en god og viktig målsetning. Derimot er det ikke like tydelig hvordan vi helt konkret skal få det til i de enkelte emnene og i undervisningen vår. Undervisning for bærekraft var tema på REAL Undervisning i august.

 • Bildet kan inneholde: Smil. Læring som samarbeid mellom undervisere og studenter 24. mai 2022 18:22

  Etter pandemien har det aldri vært tydeligere at det er viktig med et godt samarbeid mellom studenter og undervisere. I anledning REAL Prat den 30. mai 2022, har vi snakket med Tone Fredsvik Gregers, biolog/immunolog som ble meritert underviser i 2021 for å høre mer om hennes tanker rundt samarbeidet mellom underviser og studenter.

 • Bildet kan inneholde: smil, jeans, datamaskin, laptop, personlig datamaskin. NAT3000 - videreutdanning i realfaglig programmering 6. feb. 2022 12:48

  Høsten 2021 startet matematisk-naturvitenskapelig fakultetet opp et videreutdanningstilbud i realfaglig programmering for lærere som underviser i videregående skole. Emnet er på 15 studiepoeng og går over ett år. Lærere fra flere steder i landet deltar.

 • Bildet kan inneholde: bord, skjorte, møbler, laptop, personlig datamaskin. REAL Undervisning om gruppearbeid 25. jan. 2022 10:34

  Aktiv læring innebærer at studentene er aktivt deltakende i sin egen læringsprosess gjennom meningsfylte læringsaktiviteter. Slike læringsaktiviteter kan være ulike former for samarbeidslæring – eller gruppearbeid. Men hva er gruppearbeid og hvordan kan vi hjelpe studentene til å oppnå god samarbeid i gruppene? Dette var tema på REAL undervisning i januar.

 • Bildet kan inneholde: baize, yttertøy, smil, skjorte, pool-spiller. MN jobber for en bedre skole 4. feb. 2021 08:45

  Programmering kan endre både undervisningen og pedagogikken i skolen. Lærerene får etterutdanning via undervisningsmodulen Realfaglig programmering for lærere (Profag), som er en del av Center for Computing in Science Education (CCSE) ved UiO.

Skoletilbud

Vårt fakultet har mange tilbud til elever fra barneskolen og opp til videregående skole: