Jonas Boym Flaten

English version of this page
Mobiltelefon 93048789
Rom Ø452
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Forskning

Jeg forsker på teoretisk og komputasjonell kvantemekanikk, nærmere bestemt teoretiske og komputasjonelle metoder for å beregne hvordan systemer med flere vekselvirkende partikler utvikler seg. Helt konkret håper jeg å utlede dynamisk coupled-cluster-teori (CC-teori) med gitterbasis (DVR-basis), implementere en fleksibel kode og bruke den til å simulere systemer av interesse innen både kvantekjemi og kjernefysikk.

Prosjektet mitt skal være ferdig i desember 2024, og min hovedveileder er professor Morten Hjorth-Jensen.

 

Samarbeid

Gjennom mine med-veiledere professor Thomas Bondo Pedersen, Gaute Hagen og Gustav Jansen kommer jeg til å samarbeide med SFF Hylleraas-senteret her i Oslo i forbindelse med kvantekjemiske beregninger og Oak Ridge National Laboratory i Tennessee i forbindelse med kjernefysiske beregninger.

 

Undervisning

Høsten 2021: Gruppelærer i FYS1120 – Elektromagnetisme

 

Bakgrunn

Jeg har bachelor og master i fysikk fra NTNU, der jeg regna på spinntransport mellom ledere og antiferromagneter – altså hvordan elektronstrøm i en leder kan gi opphav til spinnbølger (såkalte magnoner) i en tilgrensende antiferromagnet, og motsatt. Slike mekanismer vil bli viktige i eventuell framtidig spinntronikk, der man i tillegg til elektrisitet ønsker å bruke spinn til å lagre og overføre informasjon. Spinntronikk dreier seg i større grad om spinn og magnetisme, men bygger ellers på kvantemekanikk for flerpartikkelsystemer akkurat som metodene jeg jobber med nå.

Jeg har også praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fra NTNU og har undervist et halvt år på ungdomsskole i blant annet matematikk og naturfag.

Emneord: kvantefysikk, kvantekjemi, kjernefysikk, spinn, coupled-cluster-teori
Publisert 4. des. 2020 09:24 - Sist endret 16. sep. 2021 19:31

Forskergrupper