Jonas Boym Flaten

Bilde av Jonas Boym Flaten
English version of this page
Mobiltelefon 930 48 789
Rom Ø452
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Forskning

Jeg forsker på teoretisk og komputasjonell kvantemekanikk, nærmere bestemt teoretiske og komputasjonelle metoder for å beregne hvordan systemer med flere vekselvirkende partikler utvikler seg. Helt konkret håper jeg å utlede dynamisk coupled-cluster-teori (CC-teori) med en romlig diskret basis (DVR-basis), implementere en fleksibel kode og bruke den til å simulere systemer av interesse innen både kvantekjemi og kjernefysikk.

Prosjektet mitt skal være ferdig i desember 2024, og min hovedveileder er professor Morten Hjorth-Jensen.

 

Samarbeid

Gjennom mine med-veiledere professor Thomas Bondo Pedersen, Gaute Hagen og Gustav Jansen kommer jeg til å samarbeide med SFF Hylleraas-senteret her i Oslo i forbindelse med kvantekjemiske beregninger og Oak Ridge National Laboratory i Tennessee i forbindelse med kjernefysiske beregninger.

 

Undervisning

Våren 2022 er jeg gruppelærer i FYS1001 – Innføring i fysikk og FYS2140 – Kvantefysikk.

 

Bakgrunn

Jeg har bachelor og master i fysikk fra NTNU, der jeg regna på spinntransport mellom ledere og antiferromagneter – altså hvordan elektronstrøm i en leder kan gi opphav til spinnbølger (såkalte magnoner) i en tilgrensende antiferromagnet, og motsatt. Slike mekanismer vil bli viktige i eventuell framtidig spinntronikk, der man i tillegg til elektrisitet ønsker å bruke spinn til å lagre og overføre informasjon. Spinntronikk dreier seg i større grad om spinn og magnetisme, men bygger ellers på kvantemekanikk for flerpartikkelsystemer akkurat som metodene jeg jobber med nå.

Jeg har også praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fra NTNU og har undervist et drøyt halvår på ungdomsskole i blant annet matematikk og naturfag.

Emneord: kvantefysikk, kvantekjemi, kjernefysikk, komputasjonell fysikk, spinn, coupled-cluster-teori, DVR

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 4. des. 2020 09:24 - Sist endret 1. feb. 2022 17:28

Forskergrupper