Justin William Wells

Professor - Halvlederfysikk
Bilde av Justin William Wells
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23a Kristen Nygaards hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Nettside

Gruppesiden min finner du her:
https://sites.google.com/site/quantumwells/home

Faglige interesser

Mine nåværende aktiviteter involverer et generelt tema for kondensert materie og halvlederfysikk. Flertallet av aktivitetene involverer eksperimentelle overflatefysikkteknikker (fotoemisjonsspektroskopier: XPS, UPS, ARPES, spin-ARPES og PEEM, og relaterte teknikker AES, LEED, invers fotoemisjon og 4-probe transport). Flertallet av aktivitetene er eksperimentelle, men analytiske og numeriske metoder brukes også etter behov. Innenfor "kondensert materiefysikk" og "overflatevitenskap" er forskningsaktivitetene mine meget brede. Nyere og pågående emner inkluderer: Kvantteknikk i silisium; spinnfysikk i topologiske isolatorer og kvasi-2D-materialer; kvasipartikkeldeteksjon (elektron-fonon og elektron-magnon) i overflater og grensesnittlag; utvikling av 4-probe metoder; organisk self-assembly av kvantebrønner; og organiske halvledere og oksid for solcelleanvendelser. I 2018 var jeg medstifter av Center of Excellence (SFF) QuSpin ved NTNU, hvor jeg har hatt hovedansvaret for den eksperimentelle siden av aktivitetene.

Bortsett fra mine primære interesser, har jeg små "hobbyprosjekter" som inkluderer; kjemi av COVID-testing, cellegift og hudkreftkjemi; grafen gated fotosensorer og kommersiell metalllegering, samt interesse for å gjenopprette og utvikle laboratorieinstrumentering.

Mange av aktivitetene mine involverer nasjonalt og / eller internasjonalt samarbeid, med viktige samarbeid ved NTNU og i universiteter i Bergen, Århus, København, Lund, Göteborg, Berlin, Basel, Zürich, London, Aberystwyth, Bristol, San Sebastian, Shanghai, Melbourne, Sydney, Brasilia og flere andre steder. I tillegg til universitetssamarbeid er det viktige samarbeid med en rekke forskningsinstitutter og selskaper (Sintef, Elkem, Newtec A/S og Focus GmbH).

Bakgrunn

  • 2020 - Professor, Department of Physics, University of Oslo, Norway.
  • 2017 -2021: Professor, Center for Quantum Spintronics & Department of Physics, NTNU, Trondheim, Norway.
  • 2012 - 2017: Associate Professor, Department of Physics, NTNU, Trondheim, Norway.
  • 2011 - 2012: Post-doctoral researcher at Lund University and MAXLab, Lund, Sweden.
  • 2008 - 2011: Post-doctoral researcher, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, Member of the group of Erik Wahlström.
  • 2006 - 2008: Post-doctoral researcher at Aarhus University, Aarhus, Denmark, Member of the group of Professor Philip Hofmann.
  • 2003 - 2006: Ph.D. Fellowship, Aarhus University, Aarhus, Denmark Supervisor: Professor Philip Hofmann.
  • 2001-2003: Research Assistant at Trinity College, Dublin, Ireland.
Publisert 10. sep. 2020 09:48 - Sist endret 14. mai 2021 14:58