Ørjan Grøttem Martinsen

Professor - Elektronikk
Bilde av Ørjan Grøttem Martinsen
English version of this page
Telefon +47 22856474
Rom FV326
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Se mer detaljert informasjon på den engelske siden ...

Faglige interesser

Jeg forsker hovedsakelig på biologisk vevs passive elektriske egenskaper (bioimpedans). Disse egenskapene er avhengige av vevets anatomi og fysiologi og måling av biologisk impedans kan derfor ofte brukes til å karakterisere eller diagnostisere vevet. Man kan derfor med bioimpedansmålinger se forskjell på sykt og friskt vev (f.eks. diagnostisering av hudkreft), fersk eller opptint fisk, tørr eller fuktig hud og lavt eller høyt stressnivå (for å nevne noen ganske forskjellige eksempler).

Bakgrunn

Jeg ble utdannet sterkstrømsingeniør i 1983 og jobbet noen år i Siemens AS med trafostasjoner og kraftverk. Studerte så videre på Blindern og ble cand. scient. i elektronikk/måleteknikk i 1990. Ble dr. scient. i 1995 på en avhandling om hudens elektriske egenskaper. Har siden jobbet på Fysisk institutt, siden 2002 som professor i elektronikk/måleteknikk. Jeg har også en bistilling som forsker ved Virksomhetsområde for Medisinsk Teknologi ved Oslo Universitetssykehus.

Verv

Utmerkelser

 • IEEE Senior Member, 2006
 • CLABIO Award, 2012
 • Fellow at Institute of Physics (FInstP), 2015
 • Dr. Honoris Causa, Tallinn University of Technology, Estonia, 2018
 • UiOs Innovasjonspris, 2019
 • Medlem Norges Tekniske Vitenskapskademi, 2021
Emneord: Biomedisinsk fysikk, Elektronikk og instrumentering, Bioimpedans

Publikasjoner

 • Hou, Jie; Liavåg, Olav Magnus Ivar; Færden, Ida Høy; Martinsen, Ørjan Grøttem; Tønnessen, Tor Inge & Line, Pål Dag [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Utilization of dielectric properties for assessment of liver ischemia-reperfusion injury in vivo and during machine perfusion. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 12(1). doi: 10.1038/s41598-022-14817-3.
 • Qasim, Masood S.; Bari, Dindar S. & Martinsen, Ørjan Grøttem (2022). Influence of ambient temperature on tonic and phasic electrodermal activity components. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 43(6). doi: 10.1088/1361-6579/ac72f4.
 • Hou, Jie; Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Tønnessen, Tor Inge; Høgetveit, Jan Olav & Martinsen, Ørjan Grøttem (2022). Small intestinal viability assessment using dielectric relaxation spectroscopy and deep learning. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 12(1). doi: 10.1038/s41598-022-07140-4.
 • Tronstad, Christian; Amini, Maryam; Bach, Dominik R. & Martinsen, Ørjan Grøttem (2022). Current trends and opportunities in the methodology of electrodermal activity measurement. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 43(2). doi: 10.1088/1361-6579/ac5007.
 • Kjølerbakken, Kai Morgan; Miloch, Wojciech Jacek; Martinsen, Ørjan Grøttem; Pabst, Oliver & Røed, Ketil (2022). Numerical Study of Non-Linear Effects for a Swept Bias Langmuir Probe. IEEE Transactions on Plasma Science. ISSN 0093-3813. 50(5), s. 1237–1245. doi: 10.1109/TPS.2022.3164220.
 • Jacobsen, Fredrik Alstad; Hafli, Ellen Wold; Tronstad, Christian & Martinsen, Ørjan Grøttem (2021). Classification of emotions based on electrodermal activity and transfer learning - a pilot study. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 12(1), s. 178–183. doi: 10.2478/joeb-2021-0021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Singstad, Bjørn Jostein; Azulay, Naomi; Bjurstedt, Andreas; Bjørndal, Simen Chill; Flø Drageseth, Magnus & Austdal, Lars Peter Engeset [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2021). Estimation of heart rate variability from finger photoplethysmography during rest, mild exercise and mild mental stress. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 12(1), s. 89–102. doi: 10.2478/joeb-2021-0012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bari, Dindar S.; Aldosky, Haval Y. Yacoob & Martinsen, Ørjan Grøttem (2021). Effects of the long-time wearing of gloves by health care workers managing COVID-19 assessed by electrodermal activity – a pilot study. International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE). ISSN 2626-8493. 17(12), s. 177–184. doi: 10.3991/ijoe.v17i12.23439.
 • Andreasen, N.; Crandall, H.; Brimhall, O.; Miller, B.; Perez-Tamayo, J. & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Skin Electrical Resistance as a Diagnostic and Therapeutic Biomarker of Breast Cancer Measuring Lymphatic Regions. IEEE Access. ISSN 2169-3536. 9, s. 152322–152332. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3123569. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ibba, P.; Tronstad, Christian; Moscetti, R.; Mimmo, T.; Cantarella, G. & Petti, L. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Supervised binary classification methods for strawberry ripeness discrimination from bioimpedance data. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 11. doi: 10.1038/s41598-021-90471-5.
 • Nøvik, Steffen; Flø Drageseth, Magnus; Martinsen, Ørjan Grøttem & Häfliger, Philipp Dominik (2021). Four Electrode Bioimpedance Sensor System on CMOS Chip. I Salem, Fathi (Red.), Proceedings 2021 Midwest Symposium on Circuits and Systems. IEEE. ISSN 978-1-6654-2461-5. doi: 10.1109/MWSCAS47672.2021.9531741.
 • Tariverdi, Abbas; Venkiteswaran, Venkatasubramanian Kalpathy; Richter, Michiel; Elle, Ole Jakob; Tørresen, Jim & Mathiassen, Kim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). A Recurrent Neural-Network-Based Real-Time Dynamic Model for Soft Continuum Manipulators. Frontiers in Robotics and AI. ISSN 2296-9144. doi: 10.3389/frobt.2021.631303. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hou, Jie; Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Høgetveit, Jan Olav; Martinsen, Ørjan Grøttem & Tønnessen, Tor Inge (2021). Automatic prediction of ischemia-reperfusion injury of small intestine using convolutional neural networks: A pilot study. Sensors. ISSN 1424-8220. 21(19). doi: 10.3390/s21196691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hou, Jie; Abie, Sisay Mebre; Strand-Amundsen, Runar James; Galperin, Yuri; Bergli, Joakim & Schuelke, Christin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Temperature dependence of the microwave dielectric properties of γ -aminobutyric acid. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 11(1). doi: 10.1038/s41598-021-97178-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abie, Sisay Mebre; Münch, Daniel; Egelandsdal, Bjørg; Bjerke, Frøydis; Wergeland, Ivar & Martinsen, Ørjan Grøttem (2021). Combined 0.2 T static magnetic field and 20 kHz, 2 V/cm square wave electric field do not affect supercooling and freezing time of saline solution and meat samples. Journal of Food Engineering. ISSN 0260-8774. 311. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2021.110710. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abie, Sisay Mebre; Martinsen, Ørjan Grøttem; Egelandsdal, Bjørg; Hou, Jie; Bjerke, Frøydis & Mason, Alex [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Feasibility of using electrical impedance spectroscopy for assessing biological cell damage during freezing and thawing. Sensors. ISSN 1424-8220. 21(12). doi: 10.3390/s21124129. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holm, Sverre; Holm, Thomas & Martinsen, Ørjan Grøttem (2021). Simple circuit equivalents for the constant phase element. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(3). doi: 10.1371/journal.pone.0248786. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sanchez, Benjamin; Martinsen, Ørjan Grøttem; Freeborn, Todd J. & Furse, Cynthia M. (2020). Electrical impedance myography: A critical review and outlook. Clinical Neurophysiology. ISSN 1388-2457. 132(2), s. 338–344. doi: 10.1016/j.clinph.2020.11.014.
 • Bari, Dindar S.; Yacoob Aldosky, Haval Y. & Martinsen, Ørjan Grøttem (2020). Simultaneous measurement of electrodermal activity components correlated with age-related differences. Journal of biological physics (Print). ISSN 0092-0606. 46(2), s. 177–188. doi: 10.1007/s10867-020-09547-4.
 • Tronstad, Christian; Martinsen, Tormod; Olsen, Morten; Rosseland, Leiv Arne; Pettersen, Fred-Johan & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Splitting one ventilator for multiple patients - a technical assessment. arXiv.org. ISSN 2331-8422.
 • Amini, Maryam; Kalvøy, Håvard & Martinsen, Ørjan Grøttem (2020). Finite element simulation of the impedance response of a vascular segment as a function of changes in electrode configuration. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 11(1), s. 112–131. doi: 10.2478/JOEB-2020-0017. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bari, Dindar S.; Aldosky, Haval Y. Yacoob; Tronstad, Christian & Martinsen, Ørjan Grøttem (2020). The correlations among the skin conductance features responding to physiological stress stimuli. Skin research and technology. ISSN 0909-752X. s. 1–7. doi: 10.1111/srt.12989.
 • Tariverdi, Abbas; Venkiteswaran, Venkatasubramanian Kalpathy; Martinsen, Ørjan Grøttem; Elle, Ole Jacob; Tørresen, Jim & Misra, Sarthak (2020). Dynamic modeling of soft continuum manipulators using lie group variational integration. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 15:e0236121(7), s. 1–29. doi: 10.1371/journal.pone.0236121. Fulltekst i vitenarkiv
 • Drobnjak, Milena; Hansen, Frederik; Øiestad, Elisabeth Leere; Løvli, Trond; Trones, Roger & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Electromembrane extraction with vials of conducting polymer. LC GC North America. ISSN 1527-5949. 38(8), s. 435–439.
 • Restan, Magnus Saed; Skjærvø, Øystein; Martinsen, Ørjan Grøttem & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Towards exhaustive electromembrane extraction under stagnant conditions. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1104, s. 1–9. doi: 10.1016/j.aca.2020.01.058. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cunha, Andrè Bastos da; Schuelke, Christin; Heiskanen, Arto; Asif, Afia; Hassan, Yasmin M. & Keller, Stephan S. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Bioimpedance Measurements on Human Neural Stem Cells as a Benchmark for the Development of Smart Mobile Biomedical Applications. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. ISSN 1680-0737. 72, s. 38–47. doi: 10.1007/978-981-13-3498-6_6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amini, Maryam; Niemi, Essi Maria; Hisdal, Jonny; Kalvøy, Håvard; Tronstad, Christian & Scholz, Hanne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Monitoring the quality of frozen-thawed venous segments using bioimpedance spectroscopy . Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 41(4). doi: 10.1088/1361-6579/ab85b7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amini, Maryam; Hisdal, Jonny; Rosales, Antonio; Kalvøy, Håvard & Martinsen, Ørjan Grøttem (2020). Evaluating the Effects of Cold Storage on Vascular Grafts Using Bioimpedance Measurement Techniques. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. ISSN 1680-0737. s. 127–132. doi: 10.1007/978-981-13-3498-6_19.
 • Andersen, Jan-Hugo; Bjerke, Olav; Blakaj, Fatos; Flugsrud, Vilde Moe; Jacobsen, Fredrik Alstad & Jonsson, Marius [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2019). Bioimpedance and NIR for non-invasive assessment of blood glucose. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 10, s. 133–138. doi: 10.2478/joeb-2019-0019.
 • Martinsen, Ørjan Grøttem; Kalvøy, Håvard; Bari, Dindar S. & Tronstad, Christian (2019). A circuit for simultaneous measurements of skin electrical conductance, susceptance, and potential. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 10, s. 110–112. doi: 10.2478/joeb-2019-0016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pabst, Oliver; Martinsen, Ørjan Grøttem & Chua, Leon (2019). Information can be stored in the human skin memristor which has non-volatile memory. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 9(1). doi: 10.1038/s41598-019-55749-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinsen, Tormod; Pettersen, Fred-Johan; Kalvøy, Håvard; Tronstad, Christian; Kvarstein, Gunnvald & Bakken, André [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Electrosurgery and temperature increase in tissue with a passive metal implant. Frontiers in surgery. ISSN 2296-875X. 6:8, s. 1–8. doi: 10.3389/fsurg.2019.00008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elvebakk, Ole; Tronstad, Christian; Birkeland, Kåre I.; Jenssen, Trond Geir; Bjørgaas, Marit Ragnhild Rokne & Gulseth, Hanne Løvdal [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). A multiparameter model for non-invasive detection of hypoglycemia. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 40(8), s. 1–14. doi: 10.1088/1361-6579/ab3676. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aria, Shafa; Elfarri, Yassine; Elvegård, Marius; Gottfridsson, Adam; Grønaas, Halvor & Harang, Sigve Smedsrud [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2019). Measuring blood pulse wave velocity with bioimpedance in different age groups. Sensors. ISSN 1424-8220. 19:850(4), s. 1–10. doi: 10.3390/s19040850. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pabst, Oliver & Martinsen, Ørjan Grøttem (2019). Simulation based comparison between a transversal and a tangential memristor model with a capacitance in parallel. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14(8). doi: 10.1371/journal.pone.0221533. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tronstad, Christian; Elvebakk, Ole; Staal, Odd Martin; Kalvøy, Håvard; Høgetveit, Jan Olav & Jenssen, Trond Geir [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Non-invasive prediction of blood glucose trends during hypoglycemia. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1052, s. 37–48. doi: 10.1016/j.aca.2018.12.009.
 • Egelandsdal, Bjørg; Abie, Sisay Mebre; Bjarnadottir, Stefania; Zhu, Han; Kolstad, Hilde Raanaas & Bjerke, Frøydis [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Detectability of the degree of freeze damage in meat depends on analytic-tool selection. Meat Science. ISSN 0309-1740. 152, s. 8–19. doi: 10.1016/j.meatsci.2019.02.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bari, D. S.; Aldosoky, H. Y. Y.; Tronstad, Christian; Kalvøy, Håvard & Martinsen, Ørjan Grøttem (2018). Electrodermal activity responses for quantitative assessment of felt pain. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 9, s. 52–58. doi: 10.2478/joeb-2018-0010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bari, Dindar S.; Aldosky, Haval Y. Yacoob; Tronstad, Christian; Kalvøy, Håvard & Martinsen, Ørjan Grøttem (2018). Influence of relative humidity on electrodermal levels and responses. Skin Pharmacology and Physiology. ISSN 1660-5527. 31, s. 298–307. doi: 10.1159/000492275.
 • Pabst, Oliver; Martinsen, Ørjan Grøttem & Chua, Leon (2018). The non-linear electrical properties of human skin make it a generic memristor. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 8(1), s. 1–9. doi: 10.1038/s41598-018-34059-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elvebakk, Ole; Tronstad, Christian; Birkeland, Kåre I.; Jenssen, Trond Geir; Bjørgaas, Marit Ragnhild Rokne & Frøslie, Kathrine Frey [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Evaluation of hypoglycaemia with non-invasive sensors in people with type 1 diabetes and impaired awareness of hypoglycaemia. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 8:14722, s. 1–11. doi: 10.1038/s41598-018-33189-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Kalvøy, Håvard; Ruud, Tom Erik; Høgetveit, Jan Olav & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Small intestinal ischemia and reperfusion - Bioimpedance measurements. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 39(2). doi: 10.1088/1361-6579/aaa576. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bari, D. S.; Aldosky, H. Y. Y.; Tronstad, Christian; Kalvøy, Håvard & Martinsen, Ørjan Grøttem (2017). Electrodermal responses to discrete stimuli measured by skin conductance, skin potential, and skin susceptance. Skin research and technology. ISSN 0909-752X. 24(1), s. 108–116. doi: 10.1111/srt.12397.
 • Skjærvø, Øystein; Brandtzaeg, Ole Kristian; Lausund, Kristian Blindheim; Pabst, Oliver; Martinsen, Ørjan Grøttem & Lundanes, Elsa [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Exploring bioimpendance instrumentation for the characterization of open tubular liquid chromatography columns. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1534, s. 195–200. doi: 10.1016/j.chroma.2017.12.060.
 • Schwingenschuh, Simon; Scharfetter, Hermann; Martinsen, Ørjan Grøttem; Boulgaropoulos, Beate; Augustin, Thomas & Tiffner, Katrin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Assessment of skin permeability to topically applied drugs by skin impedance and admittance. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 38(11), s. N138–N150. doi: 10.1088/1361-6579/aa904e.
 • Tronstad, Christian; Elvebakk, Ole; Kalvøy, Håvard; Bjørgaas, Marit Ragnhild Rokne & Martinsen, Ørjan Grøttem (2017). Detection of sympathoadrenal discharge by parameterisation of skin conductance and ECG measurement. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings. ISSN 1557-170X. s. 3997–4000. doi: 10.1109/EMBC.2017.8037732.
 • Pabst, Oliver; Tronstad, Christian & Martinsen, Ørjan Grøttem (2017). Instrumentation, electrode choice and challenges in human skin memristor measurement. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings. ISSN 1557-170X. s. 1844–1848. doi: 10.1109/EMBC.2017.8037205.
 • Strand-Amundsen, Runar James; Reims, Henrik Mikael; Tronstad, Christian; Kalvøy, Håvard; Martinsen, Ørjan Grøttem & Høgetveit, Jan Olav [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Ischemic small intestine - In vivo versus ex vivo bioimpedance measurements. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 38(5), s. 715–728. doi: 10.1088/1361-6579/aa67b7.
 • Restan, Magnus Saed; Jensen, Henrik; Shen, Xiantao; Huang, Chuixiu; Martinsen, Ørjan Grøttem & Kubáň, Pavel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Comprehensive study of buffer systems and local pH effects in electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 984, s. 116–123. doi: 10.1016/j.aca.2017.06.049.
 • Pabst, Oliver & Martinsen, Ørjan Grøttem (2017). Interpretation of the pinched point position in human skin memristor measurements. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. ISSN 1680-0737. 65, s. 430–433. doi: 10.1007/978-981-10-5122-7_108. Fulltekst i vitenarkiv
 • Adamczak, Malgorzata Iwona; Martinsen, Ørjan Grøttem; Smistad, Gro & Hiorth, Marianne (2017). Polymer coated mucoadhesive liposomes intended for the management of xerostomia. International Journal of Pharmaceutics. ISSN 0378-5173. 527(1-2), s. 72–78. doi: 10.1016/j.ijpharm.2017.05.032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pabst, Oliver; Tronstad, Christian; Grimnes, Sverre; Fowles, Don C. & Martinsen, Ørjan Grøttem (2017). Comparison between the AC and DC measurement of electrodermal activity. Psychophysiology. ISSN 0048-5772. 54(3), s. 374–385. doi: 10.1111/psyp.12803.
 • Pettersen, Fred Johan; Martinsen, Ørjan Grøttem; Høgetveit, Jan Olav; Kalvøy, Håvard & Odland, Hans Henrik (2016). Bioimpedance spectroscopy of temporal impedance changes in a beating heart. Biomedical Engineering & Physics Express. ISSN 2057-1976. 2. doi: 10.1088/2057-1976/2/6/065015.
 • Canali, Chiara; Aristovich, Kirill; Ceccarelli, L.; Larsen, L. B.; Martinsen, Ørjan Grøttem & Wolff, A. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Electrical impedance tomography methods for miniaturised 3D systems. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 7, s. 59–67. doi: 10.5617/jeb.4084.
 • Canali, Chiara; Heiskanen, Arto; Martinsen, Ørjan Grøttem; Mohanty, Soumyaranjan; Dufva, Martin & Wolff, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Impedance-based monitoring for tissue engineering applications. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. ISSN 1680-0737. 54, s. 36–39. doi: 10.1007/978-981-287-928-8_10.
 • Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Kalvøy, Håvard; Gundersen, Yngvar; Krohn, Claus Danckert & Aasen, Ansgar Oddne [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). In vivo characterization of ischemic small intestine using bioimpedance measurements. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 37(2), s. 257–275. doi: 10.1088/0967-3334/37/2/257.
 • Adamczak, Malgorzata Iwona; Martinsen, Ørjan Grøttem; Smistad, Gro & Hiorth, Marianne (2016). Water sorption properties of HM-pectin and liposomes intended to alleviate dry mouth. International Journal of Pharmaceutics. ISSN 0378-5173. 506(1-2), s. 201–206. doi: 10.1016/j.ijpharm.2016.04.050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abie, Sisay Mebre; Bergli, Joakim; Galperin, Yuri & Martinsen, Ørjan Grøttem (2016). Universality of AC conductance in human hair. Biomedical Engineering & Physics Express. ISSN 2057-1976. 2. doi: 10.1088/2057-1976/2/2/027002.
 • Pettersen, Fred Johan; Martinsen, Tormod; Høgetveit, Jan Olav & Martinsen, Ørjan Grøttem (2015). Unintentional heating at implants when using electrosurgery. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings. ISSN 1557-170X. s. 5805–5808. doi: 10.1109/EMBC.2015.7319711.
 • Tronstad, Christian; Staal, Odd Martin; Saelid, Steinar & Martinsen, Ørjan Grøttem (2015). Model- based filtering for artifact and noise suppression with state estimation for electrodermal activity measurements in real time. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings. ISSN 1557-170X. s. 2750–2753. doi: 10.1109/EMBC.2015.7318961.
 • Kalvøy, Håvard; Aliau-Bonet, C; Pallas-Areny, R. & Martinsen, Ørjan Grøttem (2015). Effects of stray capacitance to ground in three electrode monopolar needle bioimpedance measurements. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings. ISSN 1557-170X. 2015-November, s. 7542–7545. doi: 10.1109/EMBC.2015.7320137.
 • Martinsen, Ørjan Grøttem; Pabst, Oliver; Tronstad, Christian & Grimnes, Sverre (2015). Sources of error in AC measurement of skin conductance. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 6(1), s. 49–53. doi: 10.5617/jeb.2640.
 • Canali, Chiara; Larsen, L. B.; Martinsen, Ørjan Grøttem & Heiskanen, Arto (2015). Conductometric analysis in bio-applications: a universal impedance spectroscopy-based approach using modified electrodes. Sensors and actuators. B, Chemical. ISSN 0925-4005. 212, s. 544–550. doi: 10.1016/j.snb.2015.02.029.
 • Canali, Chiara; Mazzoni, Carmine; Larsen, Layla Bashir; Heiskanen, Arto; Martinsen, Ørjan Grøttem & Wolff, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). An impedance method for spatial sensing of 3D cell constructs - towards applications in tissue engineering. The Analyst. ISSN 0003-2654. 140(17), s. 6079–6088. doi: 10.1039/c5an00987a.
 • Canali, Chiara; Mohanty, Soumyaranjan; Heiskanen, Arto; Muhammad, Haseena Bashir; Martinsen, Ørjan Grøttem & Dufva, Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Impedance spectroscopic characterisation of porosity in 3D cell culture scaffolds with different channel networks. Electroanalysis. ISSN 1040-0397. 27(1), s. 193–199. doi: 10.1002/elan.201400413.
 • Canali, Chiara; Heiskanen, Arto; Muhammad, Haseena Bashir; Høyum, Per; Pettersen, Fred-Johan & Mette, Hemmingsen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Bioimpedance monitoring of 3D cell culturing-Complementary electrode configurations for enhanced spatial sensitivity. Biosensors & bioelectronics. ISSN 0956-5663. 63, s. 72–79. doi: 10.1016/j.bios.2014.07.020.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Martinsen, Ørjan Grøttem (2021). Distinguished lecturer message. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). ISSN 1742-6588. 2008(1). doi: 10.1088/1742-6596/2008/1/011001.
 • Schuelke, Christin; Cunha, Andrè Bastos da; Heiskanen, Arto; Asif, Afia; Keller, Stephan S. & Martínez-Serrano, Alberto [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Neural Stem Cell Characterization and Detection of Neurotransmitter release using Bioimpedance and Electrochemistry.
 • Elvebakk, Ole; Tronstad, Christian; Birkeland, Kåre Inge; Jenssen, Trond Geir; Bjørgaas, Marit Ragnhild Rokne & Frøslie, Kathrine Frey [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Author Correction: Evaluation of Hypoglycaemia with Non-Invasive Sensors in People with Type 1 Diabetes and Impaired Awareness of Hypoglycaemia (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (14722), 10.1038/s41598-018-33189-1). Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 9(1). doi: 10.1038/s41598-019-42218-6.
 • Azumah, Joseph; Smistad, Gro; Martinsen, Ørjan Grøttem & Hiorth, Marianne (2019). Development of alginate coated liposomes with potential of being used in treatment of dry mouth.
 • Azumah, Joseph; Hiorth, Marianne; Smistad, Gro & Martinsen, Ørjan Grøttem (2019). Development of alginate and chitosan coated liposomes intended to use in the treatment of xerostomia.
 • Azumah, Joseph; Hiorth, Marianne; Smistad, Gro & Martinsen, Ørjan Grøttem (2019). Alginate and chitosan coated liposomes intended for treatment of dry mouth.
 • Martinsen, Ørjan Grøttem (2016). The dark side of open access. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 7, s. 1–1. doi: 10.5617/jeb.2960.
 • Martinsen, Ørjan Grøttem; Abie, Sisay Mebre; Bergli, Joakim & Galperin, Yuri (2016). Universality of low frequency conductance of human hair. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Pettersen, Fred Johan; Martinsen, Ørjan Grøttem; Høgetveit, Jan Olav; Flattum, M.; Kalvøy, Håvard & Odland, Hans Henrik (2016). Using pacemaker leads for bioimpedance and electromyography. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Kalvøy, Håvard; Sauter, Axel Rudolf; Tronstad, Christian & Martinsen, Ørjan Grøttem (2016). Neural tissue discrimination with machine learning methods. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Pabst, Oliver; Tronstad, Christian; Martinsen, Ørjan Grøttem & Grimnes, Sverre (2016). Comparison between AC and DC exosomatic EDA measuring methods. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Martinsen, Ørjan Grøttem; Høgetveit, Jan Olav; Ruud, TE & Tønnessen, Tor Inge (2016). Bioimpedance - in vivo vs in vitro ischemic small intestine. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Broeze, K.; Elzen, R. van der; Rijssel, M.J. van; Eijnatten, M.A. van; Verdaasdonk, R.M. & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). The X-point in the ICGmarks aortic valves closure. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Broeze, K.; Elzen, R. van der; Rijssel, M.J. van; Eijnatten, M.A. van; Verdaasdonk, R.M. & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Quest for the proper B-point in the ICG by echocardiography. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Pabst, Oliver & Martinsen, Ørjan Grøttem (2016). Investigating the memristive properties of skin. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Tronstad, Christian; Elvebakk, Ole; Martinsen, Ørjan Grøttem; Kalvøy, Håvard & Høgetveit, Jan Olav (2016). Bioimpedance for prediction of hypoglycemic trends. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Bergli, Joakim; Galperin, Yuri; Martinsen, Ørjan Grøttem & Abie, Sisay Mebre (2016). Universality of AC conductance in human hair.
 • Skjærvø, Øystein; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Martinsen, Ørjan Grøttem; Lundanes, Elsa & Wilson, Steven Ray Haakon (2016). Characterization of polymer layer open tubular columns for liquid chromatography and open tubular enzyme reactors for on-line sample preparation.
 • Elvebakk, Ole; Tronstad, Christian; Gulseth, Hanne Løvdal; Jenssen, Trond Geir; Bjørgaas, Marit Ragnhild Rokne & Høgetveit, Jan Olav [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Physiological and symptomatic responses to hypoglycemia in patients with impaired awareness.
 • Canali, Chiara; Muhammad, H. B.; Heiskanen, A.; Mazzoni, C.; Ceccarelli, L. & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Electrical impedance spectroscopy with optimised electrode configurations for 3D tissue engineering applications.
 • Kalvøy, Håvard; Aliau-Bonet, C.; Pallas-Areny, R. & Martinsen, Ørjan Grøttem (2015). Effects of stray capacitance to ground in three electrode monopolar needle bioimpedance measurements.
 • Pettersen, Fred Johan; Martinsen, Tormod; Høgetveit, Jan Olav & Martinsen, Ørjan Grøttem (2015). Unintentional heating at implants when using electrosurgery.
 • Caviglia, C.; Canali, Chiara; Zor, K.; Muhammad, H. B.; Heiskanen, Arto & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). On-line monitoring of 2D and 3D cell cultures: electrode configurations for impedance based sensors.
 • Canali, Chiara; Muhammad, H. B.; Heiskanen, Arto; Mazzoni, C.; Ceccarelli, L. & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Enhanced multielectrode configurations in miniaturized 3D electrical impedance spectroscopy and tomography - monitoring the overall process of tissue engineering with spatial sensing for future challenges in microfluidics.
 • Adamczak, Malgorzata Iwona; Hagesæther, Ellen; Hiorth, Marianne; Martinsen, Ørjan Grøttem; Sediqi, Nadia & Smistad, Gro (2015). Chitosan-based nanoparticles and chitosan-coated liposomes for drug delivery to the oral cavity.
 • Tronstad, Christian; Staal, Odd Martin; Sælid, Steinar & Martinsen, Ørjan Grøttem (2015). Model-based filtering for artifact and noise suppression with state estimation for electrodermal activity measurements in real time .
 • Canali, Chiara; Martinsen, Ørjan Grøttem; Muhammad, H.B.; Heiskanen, A.; Dufva, M & Wolff, A. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). A multiplexed electrical impedance-based device for bioengineering applications.
 • Karstang, Terje V.; Sælid, Steinar; Lie, Martin F.; Dahlback, Jørgen; Berg, Bjørn & Øhlckers, Per [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). A new device for continuous non-invasive blood glucose estimation based on sensor fusion.
 • Brandtzaeg, Ole Kristian; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; Reubsaet, Leon; Krauss, Stefan & Martinsen, Ørjan Grøttem (2018). Online sample Preparation Platforms for Targeted Nano Liquid Chromatography Mass Spectrometry Bioanalysis. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710. 2018(1968).
 • Pabst, Oliver; Martinsen, Ørjan Grøttem; Tronstad, Christian & Wilson, Steven Ray Haakon (2018). Electrical properties of human skin: From linear recordings of exogenous electrodermal activity to non-linear memristor measurements. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710. 2018(1971).
 • Skjærvø, Øystein; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; Brandtzaeg, Ole Kristian & Martinsen, Ørjan Grøttem (2016). Characterization of open tubular enzyme reactors and polymer layer open tubular columns for liquid chromatography. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:25 - Sist endret 2. sep. 2021 14:54