Biografi

Jeg ble født i Oslo i 1954 og har gradene sivilingeniør og doktor ingeniør i telekommunikasjon fra NTH (NTNU) fra 1978 og 1982.

Jeg har arbeidet i SINTEF, Informasjonskontroll, GE Vingmed Ultrasound og Sonitor Technologies. Jeg har også hatt stilling som 1. amanuensis ved Yarmouk Universitet (Irbid, Jordan), professor II ved NTNU, UNIK og Institutt for Informatikk før jeg ble professor der i 1995. Jeg hadde også en deltidsstilling ved Simula Research Laboratory 2001-2004. Fra 2009-2014 hade jeg også en professor II stilling ved Medical Imaging Laboratory ved det medisinske fakultet ved NTNU, et av Norges Forskningsråds sentre for forskningsdrevet innovasjon. Fra 2020 er jeg ved Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo.

Jeg har hatt forskningsopphold ved GE Global Research i NY, USA (høsten 1998), Institut Langevin, ESPCI ParisTech (2008/09) og Imaging Sciences & Biomedical Engineering Division, Kings College, London (våren 2014). I tidsrommet 1997-2002 var jeg medredaktør i IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. Jeg er senior medlem av IEEE og i 2002 ble jeg innvalgt som medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Jeg er medlem av fagrådet i tankesmien Skaperkraft.


For mer detaljert biografi, se engelsk side.

Publisert 4. apr. 2011 16:02 - Sist endret 11. mars 2020 16:00