MSc studenter

Aktive MSc studenter

 • Ahnaf Tahmid, Extracting Details from the Spectrum with Phase Distortion Analysis, medveileder Henrik Sundt, NOTAM.
 • Mohammad Nidal Najeeb, Controller for transmitting and receiving signals in an ultrasonic array using a wireless System on Chip, with Ketil Røed.
 • Martin Järve, Relative positioning network using state of the art piezoMEMS ultrasonic transducers, hovedveileder Ketil Røed,  medveileder Kai Kjølerbakken.
 • Eirik Brenner Marthins, Circuit realization of a constant phase element.
 • Adrian Holmeset, Posisjonsbestemmelse ved å bruke SDR til å motta sivile IFF-signaler, hovedveileder Tor Holmboe (FFI)
 • Magne Sødal Gjennestad, Utvikling av ekkoloddsystem (analog del), hovedveileder Helge Balk.
 • Aimé Maxime Itamba, Monthly variability of radio-wave propagation
  effects on satellite link operating at 20 GHz, main supervisor Terje Tjelta, ITS.
 • Kidist Yisfashewa Wondemu, Climate change in Norway and effects on outdoor radio systems, main supervisor Terje Tjelta, ITS.
 • Olav Jakob Fønstelien, Early fault detection in electric machines with machine learning methods, hovedveileder Morten Hjorth-Jensen.

Ferdige MSc/hovedfagsoppgaver (UiO)

 • Andreas Fagerland Haavik (maI 2022), Utvikling av ekkoloddsystem (FPGA), hovedveileder Helge Balk.
 • Axel R. Hamran (Sept 2020), Estimation and correction of deviations between camera and audio images in acoustic imaging, Hovedveileder. Medveiledere Ines Hafizovic & Bjørn E. Braathen Squarehead Technology.
 • Håkon Hellemo (Sept 2020), Characterizing the antenna and electronics of RIMFAX, hovedveileder Svein E Hamran, ITS/FFI.
 • Thomas Ballo, Classification strategies for condition monitoring, (March 2018) Hovedveileder Jørgen Grythe, Squarehead Technology
 • Nikolai Orheim, Beamforming strategies for event classification, (Feb 2018), Hovedveileder Jørgen Grythe, Squarehead Technology
 • Ramin Gharizadeh, Improved Ultrasonic Robot Navigation (Sep 2017) (samarbeid med robotikk-gruppen)
 • Aril Schultzen (Dec 2016), "GPS spoofing and time", hovedveileder Harald Hauglin (Justervesenet)
 • Mohammad Khidash Kiyani (Sep 2014), "Diffraction effects in sonar array"
 • Asle Tangen (Sep 2014), "Near-field Characterization of Sonars", hovedveileder Andreas Austeng
 • Anders Ueland (Spring 2014), "Microphone array processing using reflections constructively," hovedveileder Carl Inge Nilsen
 • Ole Marius Hoel Rindal (Spring 2014), "Static Elastography With Ultrasound Using Adaptive Beamforming", medveilder Andreas Austeng
 • Geir Arild Byberg (mai 2012) Synthetic aperture radar. A real-time processor for ESAs wavemill mission, veiledet sammen med Kyrre Glette, delvis gjort på ESTEC, NL
 • Eivind Stordal (Nov 2011) Power-law attenuation of acoustic waves in random stratified viscoelastic media. Vinner av NRs pris.
 • Morten Huseby (aug 2011) Underwater sensor network with nodes harvesting energy from three phase magnetic fields surrounding HVAC cables.
 • Julia Jørgensen (april 2011) Simulator for Sound Propagating in Fractal Media (Danmark Tekniske Universitet) 
 • Øyvind Bakken (Des 2009): Multiple Line Transmission in Medical Ultrasound. (veiledet sammen med Andreas Austeng)
 • Kristin Pedersen (Feb 2009): Non-linear acoustics for ultrasound/sonar imaging. (Hovedveileder Andreas Austeng)
 • Thoril Kristiansen (Feb 2009): Non-linear acoustics for ultrasound/sonar imaging. (Hovedveileder Andreas Austeng)
 • Carl-Inge Nilsen (aug 2005): Sigma-delta stråleforming 
 • Vegard Sandvold (2004): Percussion-related semantic descriptors for music information retrieval
 • Are F. C. Jensen (nov 2003): Smarte adaptive filtre for signal og bildebehandling (ultralydbilder). (Hovedveileder Fritz Albregtsen)
 • Eivind Kvedalen (mai 2003): Signal processing using the Teager Energy Operator and other nonlinear operators
 • Jan Egil Kirkebø (august 2002): Glisne arrayer med krum geometri
 • Ilyas Aouad (mai 2001): Fractal Arrays, Design and Analysis.
 • Fredrik Vogel (AIM, mai 2001): Spectral moments and linear models used for photoacoustic detection of crude oil in produced water.
 • Kjetil Pedersen (des 2000):  The use of Java in Different Signal Processing Applications Including a Text-Independent Speaker Recognizer Based on Cepstral Coefficients.
 • Helge Fjellestad (des 2000): Simulation of nonlinear ultrasound fields.
 • Stian Henriksen (AIM, mai 1999): Simulering av puls-ekko felter fra tynnede array
 • Jon-Fredrik Hopperstad (AIM, mai 1998): Optimering av tynnede arrayer
 • Johan-FredrikSynnevåg (mai 1998): Linear and nonlinear propagation of limited diffraction beams
 • Hongxia Yao (desember 1997) Synthetic aperture methods for medical ultrasonic imaging
 • Kapila Epasinghe (september 1997): Simulation and visualization of ultrasound fields
 • Kjetil Dahl (mai 1997): Høyoppløselige stråleformingsmetoder
 • Frank Aanvik (AIM, mai 1997, FFI): Terrengmodellering med interferometrisk syntetisk aperture radar
 • Hossein Jamshidi Gohari (jan 1997): Focusing of ultrasound beams
 • Kirsten Kvernsveen (mai 1996, FFI): Digitale radarmottakere for farget gaussisk støy
 • Bjørnar Elgetun (mai 1996): Optimization of response from 2D arrays for medical ultrasound
 • Jens Kristian Haug (nov 1995. FFI): Adaptiv støykansellering av egenstøy på sonar
 • Jan Ove Erstad (nov 1994): Design of sparse and non-equally spaced arrays for medical ultrasound

Ferdige hovedfagsoppgaver (NTH)

 • 1.5 D transducer for medisinsk ultralyd, 1992
 • Shaheedul Huq, Discrimination of speech signals and emergency position indicating radio beacon signals, 1991
 • Signalbehandling for deteksjon av blodgjennomstrømning i hjertemuskelen ved hjelp av kontrastmidler, 1991
 • Estimering av Doppler centroide i syntetisk aperture radar, 1991
 • Processing of synthetic aperture radar data from ocean waves, 1990
 • Multi-look filtrering av syntetisk aperture radar data, 1990
 • Digital demodulering av PAL video-signal, 1987
 • Akustisk telemetri, 1983
 • Analyse av aksellerasjonsdata ved hjelp av ARMA-modeller, 1982
 • Akustisk dataoverføring under vann, 1982
 • Basis-bånd eksitert prediktiv talekoder, 1980
 • Adaptiv støykansellering anvendt på sonar, 1979

Oppgaver Yarmouk University

 • A comparison of autoregressive model order-determining criteria, M.Sc. thesis, 1985-87
 • Speech analysis of Arabic poetry, graduate project 1986
Publisert 10. mars 2011 12:47 - Sist endret 3. okt. 2022 13:40