MSc studenter

Aktive MSc studenter

 • Magne Sødal Gjennestad, Utvikling av ekkoloddsystem, hovedveileder Helge Balk.
 • Andreas Fagerland Haavik, Utvikling av ekkoloddsystem, hovedveileder Helge Balk.
 • Olav Jakob Fønstelien, Early fault detection in electric machines with machine learning methods, hovedveileder Morten Hjorth-Jensen.

Ferdige MSc/hovedfagsoppgaver (UiO)

Ferdige hovedfagsoppgaver (NTH)

 • 1.5 D transducer for medisinsk ultralyd, 1992
 • Shaheedul Huq, Discrimination of speech signals and emergency position indicating radio beacon signals, 1991
 • Signalbehandling for deteksjon av blodgjennomstrømning i hjertemuskelen ved hjelp av kontrastmidler, 1991
 • Estimering av Doppler centroide i syntetisk aperture radar, 1991
 • Processing of synthetic aperture radar data from ocean waves, 1990
 • Multi-look filtrering av syntetisk aperture radar data, 1990
 • Digital demodulering av PAL video-signal, 1987
 • Akustisk telemetri, 1983
 • Analyse av aksellerasjonsdata ved hjelp av ARMA-modeller, 1982
 • Akustisk dataoverføring under vann, 1982
 • Basis-bånd eksitert prediktiv talekoder, 1980
 • Adaptiv støykansellering anvendt på sonar, 1979

Oppgaver Yarmouk University

 • A comparison of autoregressive model order-determining criteria, M.Sc. thesis, 1985-87
 • Speech analysis of Arabic poetry, graduate project 1986
Publisert 10. mars 2011 12:47 - Sist endret 11. jan. 2021 14:33