Undervisning

Jeg underviser deler av følgende fag på Universitetet i Oslo:

 • FY3220: Lineær kretselektronikk
 • IN4010: Akustisk Avbildning
 • INF4480: Digital Signalbehandling II. Prosjektorientert kurs som startet våren 2008.
 • IN5450/INF9450: Signalbehandling i rom og tid, tidligere IN350. Dette kurset er sentralt i forskningen i signalbehandling på DSB-gruppen og det har gått siden jeg startet det i 1993.
 • MEVIT3540: Bildedannelse - et univers av bildemedier

Tidligere kurs jeg har undervist i:

 • IN3190/IN4190: Digital Signalbehandling.
 • FYS-MED9750 (tidligere FYS9750) - Medisinsk avbildning. Her underviste jeg den delen som handler om medisinsk ultralydavbildning. Kurset gikk siste gang i 2018.
 • INF3460: Prosjekt i digital signalbehandling og akustikk. Det var behov for et mer praktisk orientert kurs som gir 'hands-on' erfaring så dette kurset ble startet våren 2005 og gikk til og med 2010. Noe av tankegangen videreføres i INF4480.
  • Noen av studentarbeidene ble publisert på YouTube
 • INF3470 kombinerer INF2400 og deler av INF3440 og ligner mye på tidligere kurs IN256 som har gått siden 80-tallet.
 • INF-GEO4310: Avbildning. Felleskurs for hele vår gruppe + geo som gikk 2007-2014.
 • INF5400: Statistisk signalbehandling (tidligere IN357)

Ved NTNU har jeg vært med på å undervise MEDT8007: Simulation Methods in Ultrasound Imaging. Jeg underviste også kurset i TTT4155 Fjernmåling 1989 - 1992.

Ved Yarmouk Universitet (nå Jordan University of Science and Technology) underviste jeg mikroelektronikk, fysikalsk elektronikk, matematikk for ingeniørstudenter, statistiske metoder i signal- og systemanalyse, lineær systemteori og digital signalbehandling (1984-1986).

Publisert 10. mars 2011 12:49 - Sist endret 1. nov. 2021 12:59