Thomas Frågåt

Faglige interesser

 • Fysikkdidaktikk
 • Fysikklæreres profesjonelle identitet
 • Lektorstudenter (realfag) og fysikklæreres profesjonelle kompetanseutvikling
 • Web-baserte lærerveiledninger
 • Undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori
 • Digitale hjelpemidler i undervisningen
 • Skolebesøk
 • Gruppelæreropplæring på MN-fakultetet
 • Aktiv læring

Undervisning

FYS1010 Miljøfysikk

Bakgrunn

 • Lektor ved Jessheim videregående skole (2009-2015)
 • Forsker ved Fysisk institutt, UiO, i prosjektet KnowARC, (2006-2009)
 • Systemutvikler (2000-2006)
 • Cand. Scient i partikkelfysikk, UiO (2000)

Verv

 • Styremedlem i Norsk fysikklærerforening (2013- )
 • Medlem av Fysikkolympiadekomiteen (2013- )

 

Emneord: Fysikk, Fysikkdidaktikk, Kompetanseutvikling, Gruppelærerseminar, Lektorutdanning

Publikasjoner

 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2022). Providing Professional Development for Physics Teachers through Participation in a Design-Based Research Project. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 18(1), s. 112–127. doi: 10.5617/nordina.8712. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2021). Pre-service science teachers’ and in-service physics teachers’ views on the knowledge and skills of a good teacher. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 17(3), s. 277–292. doi: 10.5617/NORDINA.7644. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education. ISSN 0031-9120. 49(6), s. 678–684. doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Andersen, Renate; Ebbesen, Kristin; Frågåt, Thomas; Juelland Jensen, Jesper & Juuti, Kalle [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2021). Computational Thinking: Present, past and yet to come.
 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2019). Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project.
 • Frågåt, Thomas (2017). General Relativity for High School Students - A teachers’ professional development workshop introducing new materials and on-line tools for teaching Einstein’s general theory of relativity to high school students.
 • Frågåt, Thomas (2017). Teaching of Einsteinian physics – Experiences from a Norwegian development and research project.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Frågåt, Thomas (2017). Fysikkforlystelser.
 • Frågåt, Thomas (2017). General Relativity for High School Students - A teachers’ professional development workshop introducing new materials and on-line tools for teaching Einstein’s general theory of relativity to high school students.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Who is the good physics teacher? – Views from a Norwegian perspective.
 • Frågåt, Thomas (2017). Science student teachers’ and physics teachers’ views on professional knowledge.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). In-service physics teachers’ and pre-service science teachers’ view on professional competence.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvantefysikk.
 • Frågåt, Thomas (2016). Designing and implementing a web-based teacher guide in modern physics.
 • Frågåt, Thomas (2016). Investigating physics teachers’ professional development when collaborating in a research project.
 • Kersting, Magdalena; Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Introduction to ReleQuant: Developing online learning resources in modern physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Pre-service science teachers’ views on professional knowledge.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Ould-Saada, Farid; Read, Alexander Lincoln; Taga, Adrian; Cameron, David; Qiang, Weizhong & Frågåt, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). ARC middleware: evolution towards standards-based interoperability.
 • Frågåt, Thomas (2008). På jobb for CERN. [Internett]. http://www.hardware.no/artikler/paa_jobb_for_cern/57018/2.
 • Frågåt, Thomas (2008). An introduction to software testing - What is it?
 • Taga, Adrian & Frågåt, Thomas (2008). From Classic NorduGrid ARC to the next generation ARC middleware.
 • Frågåt, Thomas (2008). End-to-end Grid System.
 • Frågåt, Thomas (2007). Fra World Wide Web (WWW) til World Wide Grid (WWG).
 • Frågåt, Thomas (2007). Workpackage 1 - Grid foundations.
 • Frågåt, Thomas (2007). New backend layer of HED.
 • Frågåt, Thomas (2007). Next Generation Back-ends.
 • Frågåt, Thomas (2007). KnowARC – I forskningens og innovasjonens tjeneste.
 • Frågåt, Thomas & Ould-Saada, Farid (2007). The Next Generation Advanced Resource Connector: ARC1.
 • Ould-Saada, Farid; Frågåt, Thomas; Konstantinov, Aleksandr; Taga, Adrian & Danielsen, Kjell Martin (2006). KnowARC and Nordic Data Grid Facility (NDGF).
 • Ould-Saada, Farid; Frågåt, Thomas; Taga, Adrian; Konstantinov, Aleksandr & Danielsen, Kjell Martin (2006). Grid-enabled know-how sharing technology based on ARC services and open standards.
 • Ellert, Mattias & Frågåt, Thomas (2006). The KnowARC Project.
 • Taga, Adrian & Frågåt, Thomas (2008). ARC batch system back-end interface guide with support for GLUE2. NorduGrid.
 • Nordén, Markus & Frågåt, Thomas (2007). WS-Based ARC Clients. NorduGrid.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2015 13:46 - Sist endret 27. mai 2019 10:49

Prosjekter