Thomas Frågåt

Bilde av Thomas Frågåt
English version of this page
Rom FV 212, Fysikkbygningen vest
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Fysisk institutt

Faglige interesser

 • Fysikkdidaktikk
 • Fysikklæreres profesjonelle identitet
 • Lektorstudenter (realfag) og fysikklæreres profesjonelle kompetanseutvikling
 • Web-baserte lærerveiledninger
 • Undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori
 • Digitale hjelpemidler i undervisningen
 • Skolebesøk
 • Gruppelæreropplæring på MN-fakultetet
 • Aktiv læring

Undervisning

FYS1010 Miljøfysikk

Bakgrunn

 • Lektor ved Jessheim videregående skole (2009-2015)
 • Forsker ved Fysisk institutt, UiO, i prosjektet KnowARC, (2006-2009)
 • Systemutvikler (2000-2006)
 • Cand. Scient i partikkelfysikk, UiO (2000)

Verv

 • Styremedlem i Norsk fysikklærerforening (2013- )
 • Medlem av Fysikkolympiadekomiteen (2013- )

 

Emneord: Fysikk, Fysikkdidaktikk, Kompetanseutvikling, Gruppelærerseminar, Lektorutdanning

Publikasjoner

 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2022). Providing Professional Development for Physics Teachers through Participation in a Design-Based Research Project. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 18(1), s. 112–127. doi: 10.5617/nordina.8712. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2021). Pre-service science teachers’ and in-service physics teachers’ views on the knowledge and skills of a good teacher. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 17(3), s. 277–292. doi: 10.5617/NORDINA.7644. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education. ISSN 0031-9120. 49(6), s. 678–684. doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pajchel, Katarina; Frågåt, Thomas; Mifsud, Louise; Ukkonen, Aino; Swensen, Håkon & Andreasen, Kristina Johnsdatter (2022). Designing CT learning opportunities in mathematics and science education .
 • Andersen, Renate; Juellund, Jesper; Mifsud, Louise; Frågåt, Thomas; Tafdrup, Oliver & Schrøder, Vibeke [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Computational thinking as a part of Danish, Finnish and Norwegian Curricula.
 • Frågåt, Thomas; Sollid, Per Øyvind; Lavonen, Jari; Sundtjønn, Trude Pedersen; Aalbergsjø, Siv Gundrosen & Schrøder, Vibeke (2022). Current state of research on computational thinking in STEAM and STEAM teacher education.
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Andersen, Renate; Ebbesen, Kristin; Frågåt, Thomas; Juelland Jensen, Jesper & Juuti, Kalle [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2021). Computational Thinking: Present, past and yet to come.
 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2019). Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project.
 • Frågåt, Thomas (2017). General Relativity for High School Students - A teachers’ professional development workshop introducing new materials and on-line tools for teaching Einstein’s general theory of relativity to high school students.
 • Frågåt, Thomas (2017). Teaching of Einsteinian physics – Experiences from a Norwegian development and research project.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Frågåt, Thomas (2017). Fysikkforlystelser.
 • Frågåt, Thomas (2017). General Relativity for High School Students - A teachers’ professional development workshop introducing new materials and on-line tools for teaching Einstein’s general theory of relativity to high school students.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Who is the good physics teacher? – Views from a Norwegian perspective.
 • Frågåt, Thomas (2017). Science student teachers’ and physics teachers’ views on professional knowledge.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). In-service physics teachers’ and pre-service science teachers’ view on professional competence.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvantefysikk.
 • Frågåt, Thomas (2016). Designing and implementing a web-based teacher guide in modern physics.
 • Frågåt, Thomas (2016). Investigating physics teachers’ professional development when collaborating in a research project.
 • Kersting, Magdalena; Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Introduction to ReleQuant: Developing online learning resources in modern physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Pre-service science teachers’ views on professional knowledge.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Ould-Saada, Farid; Read, Alexander Lincoln; Taga, Adrian; Cameron, David; Qiang, Weizhong & Frågåt, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). ARC middleware: evolution towards standards-based interoperability.
 • Frågåt, Thomas (2008). På jobb for CERN. [Internett]. http://www.hardware.no/artikler/paa_jobb_for_cern/57018/2.
 • Frågåt, Thomas (2008). An introduction to software testing - What is it?
 • Taga, Adrian & Frågåt, Thomas (2008). From Classic NorduGrid ARC to the next generation ARC middleware.
 • Frågåt, Thomas (2008). End-to-end Grid System.
 • Frågåt, Thomas (2007). Fra World Wide Web (WWW) til World Wide Grid (WWG).
 • Frågåt, Thomas (2007). Workpackage 1 - Grid foundations.
 • Frågåt, Thomas (2007). New backend layer of HED.
 • Frågåt, Thomas (2007). Next Generation Back-ends.
 • Frågåt, Thomas (2007). KnowARC – I forskningens og innovasjonens tjeneste.
 • Frågåt, Thomas & Ould-Saada, Farid (2007). The Next Generation Advanced Resource Connector: ARC1.
 • Ould-Saada, Farid; Frågåt, Thomas; Konstantinov, Aleksandr; Taga, Adrian & Danielsen, Kjell Martin (2006). KnowARC and Nordic Data Grid Facility (NDGF).
 • Ould-Saada, Farid; Frågåt, Thomas; Taga, Adrian; Konstantinov, Aleksandr & Danielsen, Kjell Martin (2006). Grid-enabled know-how sharing technology based on ARC services and open standards.
 • Ellert, Mattias & Frågåt, Thomas (2006). The KnowARC Project.
 • Taga, Adrian & Frågåt, Thomas (2008). ARC batch system back-end interface guide with support for GLUE2. NorduGrid.
 • Nordén, Markus & Frågåt, Thomas (2007). WS-Based ARC Clients. NorduGrid.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2015 13:46 - Sist endret 27. mai 2019 10:49

Prosjekter