Mastereksamen: Ida Pauline Næss Buran

MT2 as a variable for discovering supersymmetry

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Teoretisk Fysikk
  • Ekstern sensor: professor Per Osland, UiB
  • Intern sensor: professor Hans Pecseli
  • Veileder: Abram Michael B. Krislock og Are Reinert Rachløw

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom Ø358 .

Publisert 24. mai 2016 09:01 - Sist endret 24. mai 2016 09:01