Mastereksamen: Vetle Wegner Ingeberg

The Oslo Method in Inverse Kinematics

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Subatomær fysikk
  • Ekstern sensor: forsker Andreas Schiller, FFI
  • Intern sensor: professor Hans Pecseli
  • Veiledere: professor Sunniva Siem og dr. Mathis Wiedeking

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom Ø358.

Publisert 26. aug. 2016 08:51