Mastereksamen: Roger Kjøde

Quantum Monte-Carlo Simulations of Atoms and Molecules

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Computational Physics
  • Ekstern sensor: Dr. Carlos Barbieri, University of Surrey
  • Intern sensor: førsteamanuensis Ketil Røed
  • Veileder: Morten Hjorth-Jensen

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom Ø358 .

Publisert 15. juni 2016 14:45