Mastereksamen: Torgeir Mo

DCE-MRI for assessment of hypoxia-induced prostate cancer aggressiveness

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Biofysikk og medisinsk fysikk
  • Ekstern sensor: forsker Else Marie Huuse-Røneid, St. Olavs hospital
  • Intern sensor: professor Andreas Görgen
  • Veileder: forsker Therese Seierstad og professor Eirik Malinen

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom KV344.

Publisert 24. mai 2016 10:46