Mastereksamen: Håkon Sebastian Bakke Mørk

Quantum Monte Carlo studies of Many-Electron systems

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Computational Physics
  • Ekstern sensor: dr. Carlos Barbieri, University of Surrey
  • Intern sensor: førsteamanuensis Ketil Røed
  • Veileder: professor Morten Hjorth-Jensen

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom Ø358.

Publisert 16. juni 2016 12:27 - Sist endret 16. juni 2016 12:27