Mastereksamen: Silje Andersen Bundli

Syntese og karakterisering av Pt1-xRhx nanopartikler .

Kolloidal partikkelsyntese, røntgendiffraksjon og elektronmikroskopi

  • Masterprogram: Materialer, energi og nanoteknologi
  • Ekstern sensor: forsker Rita Glenne, Reactive Metal Particles AS
  • Intern sensor: professor Jaan Erik Roots
  • Veiledere: professor Anja Olafsen Sjåstad, professor Helmer Fjellvåg, 1.amanuensis Anette E. Gunnæs

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom Avogadro.

Publisert 20. mai 2016 13:11 - Sist endret 20. mai 2016 13:11