Mastereksamen: Martin Bowitz

Prediksjon av feilhendelser på sporveksler

  • Masterprogram: Elektronikk og datateknologi
  • Studieretning: Kybernetikk
  • Ekstern sensor: Hans Christian Palm, FFI
  • Intern sensor: Ketil Røed
  • Veiledere: Idar Dyrdal (ITS), Kristine Tveit (Bane NOR)

 

Publisert 8. juni 2018 10:48 - Sist endret 8. juni 2018 11:08