Mastereksamen: Eirik Ramsli Hauge

Dose Painting by Numbers for Head and Neck Cancer - Photons versus Protons

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Biofysikk og medisinsk fysikk
  • Ekstern sensor: Dr. Sigrun Saur Almberg
  • Intern sensor: Professor Magne Guttormsen
  • Veiledere: Professor Eirik Malinen, Dr. Marius Røthe Andersen

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom KV344b, kjemibygningen.

Publisert 25. mai 2018 13:48 - Sist endret 25. mai 2018 13:48