Mastereksamen: Joakim Kalsnes

FDG-PET/CT-based Assessment of Hematologic Toxicity in Anal Cancer Patients During Chemoradiation

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Biofysikk og medisinsk fysikk
  • Ekstern sensor: Dr. Signe Danielsen (St. Olavs Hospital)
  • Intern sensor: Professor Joakim Bergli
  • Veiledere: Professor Eirik Malinen

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom KV344b.

Publisert 29. mai 2018 12:43 - Sist endret 8. juni 2018 09:32