Mastereksamen: Ina Kristine Berentsen Kullmann

First experimental constraint on the 191Os (n,γ) reaction rate relevant to s-process nucleosynthesis

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Kjerne- og partikkelfysikk
  • Ekstern sensor: Dr. Andreas Schiller (FFI)
  • Intern sensor: Professor Joakim Bergli
  • Veiledere: Dr. Ann-Cecilie Larsen og Dr. Therese Renstrøm

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom V102.

Publisert 28. mai 2018 13:19 - Sist endret 29. mai 2018 09:29