Mastereksamen: Zeeshan Aslam

Mikrofonmatrise integrert med treghetsnavigasjonssystem

  • Masterprogram: Elektronikk og datateknologi
  • Studieretning: Kybernetikk
  • Ekstern sensor: forsker Peter Borg
  • Intern sensor: professor Aasmund Sudbø
  • Veileder:  professor em. Oddvar Hallingstad

 

Publisert 12. juni 2019 09:43 - Sist endret 12. juni 2019 09:51