Mastereksamen: Kari Eriksen

Interacting Bose gases with restricted Boltzmann Machine

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Computational Physics
  • Ekstern sensor: dr. Gustav Jansen, Oak Ridge National Laboratory
  • Intern sensor: 1.amanuensis Ann-Cecilie Larsen
  • Veileder: professor Morten Hjorth-Jensen

Presentasjon og eksaminasjon gjennomføres digitalt via zoom.

Publisert 24. aug. 2020 09:07 - Sist endret 24. aug. 2020 09:07