Mastereksamen: Muhammad Adnan Safdar

"Methods of low dose determination using EPR/alanine radiation dosimetry"

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Biofysikk og medisinsk fysikk
  • Ekstern sensor: Audun Sanderud (OsloMet)
  • Intern sensor: Ørjan G. Martinsen
  • Veiledere: Eirik Malinen, Einar Sagstuen, Eli Olaug Hole

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom Ø358.

Publisert 7. jan. 2020 11:11 - Sist endret 8. jan. 2020 07:25