Mastereksamen: Jonathan Brakstad Waters

Programmering og dybdelæring i fysikk - en kvalitativ studie av elevers arbeid med programmering i fysikk 1

  • Masterprogram: Lektorprogrammet
  • Studieretning: Realfag
  • Ekstern sensor: professor Berit Bungum, NTNU
  • Intern sensor: professor Joakim Bergli
  • Veileder: professor Ellen K. Henriksen

Presentasjon og eksaminasjon gjennomføres digitalt via zoom.

Publisert 2. juni 2020 23:05 - Sist endret 9. juni 2020 11:06