Mastereksamen: Andreas Fagerland Haavik

Utvikling av et ekkoloddystem

  • Masterprogram: Elektronikk, informatikk og teknologi
  • Studieretning: Mikroelektronikk og sensorteknologi
  • Ekstern sensor: Olav Magnus Berge, KM Kongsberg
  • Intern sensor: Wojciech Miloch
  • Veiledere: Helge Balk, Sverre Holm, Ketil Røed

Etter presentasjonen vil kandidaten bli eksaminert på rom V203 i Fysikkbygningen.

Publisert 1. juni 2022 12:21 - Sist endret 1. juni 2022 12:21