Mastereksamen: Sushma Sharma Adhikari

Astroparticle Dark Matter searches - literature study and analysis methods

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Kjerne- og partikkelfysikk
  • Ekstern sensor: Trygve Buanes, Høgskulen på Vestlandet
  • Intern sensor: Pavlo Mikheenko
  • Veileder: Heidi Sandaker

Eksamenen vil bli gjennomført digitalt.

Publisert 5. juli 2022 10:10 - Sist endret 12. aug. 2022 08:51